Zarządzanie Jakością

Jesteś tutaj: / Zarządzanie Jakością

POLITYKA JAKOŚCI WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

 Misja: „Satysfakcję pacjenta osiągamy poprzez profesjonalizm naszych działań”

 

Ustanowiona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Polityka Jakości wspiera przyjętą strategię Szpitala, odzwierciedla kontekst podmiotu oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów.

Najwyższe Kierownictwo Szpitala wykazuje przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością. Podejmuje zobowiązanie spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu. Zapewnia warunki, aby system zarządzania jakością osiągał zamierzone wyniki na wszystkich szczeblach organizacji.

Cele Polityki Jakości są mierzalne i mają wpływ na:

 1. Zadowolenie pacjenta.
 2. Możliwie najlepszą dostępność oraz wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 3. Skuteczność diagnostyki i leczenia.
 4. Utrzymanie i umocnienie wiodącej pozycji najlepiej rozwiniętego ośrodka medycznego w regionie.

Realizowane są poprzez:

 1. Wprowadzanie nowoczesnych procedur medycznych w dziedzinie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.
 2. Podnoszenie standardów bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu.
 3. Poprawę warunków pobytu pacjentów.
 4. Określenie i utrzymanie wiedzy organizacji niezbędnej do funkcjonowania procesów i uzyskania zgodności wyrobów i usług.
 5. Kształcenie i doskonalenie zawodowe personelu.
 6. Wzmocnienie identyfikacji personelu ze swoim zakładem pracy.
 7. Kreowanie etycznych postaw personelu.
 8. Utrzymanie efektywności ekonomicznej Szpitala.
 9. Identyfikację i minimalizowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem Szpitala i realizowanymi procesami oraz określenie szans na dalszy rozwój.
 10. Zapewnienie właściwego przepływu informacji.

Wszystkie osoby zatrudnione w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku są odpowiedzialne za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do stanowisk pracy i zobowiązane do wykazania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Mając świadomość odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości z pełnym zaangażowaniem troszczymy się o każdego pacjenta, zapewniając indywidualne podejście i przyjazną atmosferę. Podejmujemy działania w kierunku kompleksowego udzielania świadczeń zdrowotnych przy zastosowaniu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Jesteśmy dumni z tego, że od 2015 roku posiadamy status szpitala akredytowanego nadany przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uzyskany certyfikat potwierdza sprawność zarządzania strategicznego i wysoką jakość usługi medycznej oraz bezpieczeństwo opieki nad pacjentami podczas całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

 

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015- 10

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

Na białym tle litera A granatowa w środku litery q pod spodem napis: Certyfikat 2022/64

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści