Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Remont instalacji elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2021-10-01 do godziny 09:00

Status: Unieważniony

Wojewódzki Szpital Zespolony

w Płocku

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie podstawowym, wariant 1

na wykonanie zadania remontowego pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Remont instalacji elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku”

(wartość szacunkowa zamówienia przekracza progu unijnego - art.3 uPzp w związku z art.30 ust.4 uPzp)

Sygnatura postępowania: SIR.2910.11.2021.

Dokumenty postępowania dostępne są  na stronie internetowej mimiPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0e49a6a-7fc9-4e7d-8900-7d312c3bc378

brak załączników do wyświetlenia

Data wytworzenia: 2021-09-17

Osoba wytwarzająca: Janusz Szelągowski

Data publikacji: 2021-09-17 15:25:34

Opublikowane przez: Janusz Szelągowski

Data modyfikacjiOpis
2021-09-23 17:32:02Zmiana statusu zamówienia na Unieważniony przez użytkownika Janusz Szelągowski
2021-09-17 15:25:34Utworzenie zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści