Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2021-07-12 do godziny 10:00

Status: Rozstrzygnięty

Wojewódzki Szpital Zespolony

w Płocku

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowy na podstawie art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)

na wykonanie usługi pn.:

"Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku”

(wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego określonego w art.3 uPzp)

Nr referencyjny:SIR.2910.05.(02/SIR/13/ZP/21).2021.

Dokumenty postępowania dostępne są  na stronie internetowej miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc8979f6-9d9e-4edd-96e9-0ed6783f1495

Nastąpiła zmiana terminów:

  1. składania i otwarcia ofert z dnia 08-07-2021r. na dzień 12-07-2021r.
  2. związania ofertą z dnia 15-07-2021r. na dzień 23-07-2021r.

Data wytworzenia: 2021-07-01

Osoba wytwarzająca: Janusz Szelągowski

Data publikacji: 2021-07-01 09:08:06

Opublikowane przez: Janusz Szelągowski

Data modyfikacjiOpis
2021-08-04 12:04:50Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Janusz Szelągowski
2021-07-07 15:27:43Dodanie załącznika(Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07-07-2021r.) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2021-07-07 15:19:35Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
2021-07-07 15:19:35Zmiana terminu składania ofert przez użytkownika Janusz Szelągowski
2021-07-01 09:08:07Dodanie załącznika(Ogłoszenie o zamówieniu 30-06-2021r.) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2021-07-01 09:08:06Utworzenie zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści