Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Dostawa środków do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów, aparatury do dializ oraz dezynfekcji powierzchni dla potrzeb WSZ w Płocku.

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2020-11-17 do godziny 09:00

Status: Rozstrzygnięty

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa środków do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów, aparatury do dializ oraz dezynfekcji powierzchni dla potrzeb WSZ w Płocku.

Znak postępowania: SZ.2910.12.(40/ZP/20).2020.MS

Postępowanie, zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), jest prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej.

Identyfikator postępowania: fa1c997b-3397-4169-a8e2-c5fa98dedbce

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.11.2020r. na dzień 17.11.2020r. Godziny zostają bez zmian.

Data wytworzenia: 2020-10-27

Osoba wytwarzająca: Monika Siecińska

Data publikacji: 2020-10-27 16:22:17

Opublikowane przez: Monika Siecińska

Data modyfikacjiOpis
2021-02-11 14:43:07Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Monika Siecińska
2021-01-26 14:32:07Dodanie załącznika(15. Rozstrzygnięcie sprostowania w sprawie pakietu nr 15) przez użytkownika Monika Siecińska
2021-01-20 12:51:47Dodanie załącznika(14. Rozstrzygnięcie postępowania) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-12-07 12:07:01Dodanie załącznika(13. Przedłużenie terminu związania ofertą) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-18 12:13:20Dodanie załącznika(12. Informacja z otwarcia ofert) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-06 11:41:29Edycja załącznika(9. Odpowiedzi na pytania) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-06 10:48:16Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-06 10:47:52Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-06 10:46:43Dodanie załącznika(9. Odpowiedzi na pytania) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-06 10:46:43Dodanie załącznika(11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540220800-N-2020 z 06.11.2020) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-06 10:46:43Dodanie załącznika(10. Załącznik nr 1 do SIWZ_ zmodyfikowane pakiety_wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-06 10:46:43Zmiana terminu składania ofert przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(8. Klucz postępowania) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(7. Załącznik nr 5 do SIWZ_umowa) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(6. Załącznik nr 4 do SIWZ_grupa kapitałowa) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(5. Załącznik nr 3 do SIWZ_ośw. dot. przesłanek wykluczenia z postęp.) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(4. Załącznik nr 2 do SIWZ_formularz oferty) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(3. Załącznik nr 1 do SIWZ_pakiety) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(2. SIWZ z załącznikami) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:18Dodanie załącznika(1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 602568-N-2020 z dnia 2020-10-27) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-27 16:22:17Utworzenie zamówienia przez użytkownika Monika Siecińska
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści