Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Dostawa bielizny jednorazowej, obłożeń chirurgicznych i dodatkowych akcesoriów dla potrzeb WSZ w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2020-11-24 do godziny 09:00

Status: Rozstrzygnięty

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa bielizny jednorazowej, obłożeń chirurgicznych i dodatkowych akcesoriów dla potrzeb WSZ w Płocku.

Znak postępowania: SZ.2910.11.(39/ZP/20).2020.MS

Postępowanie objęte zostało wymogiem elektronizacji zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Identyfikator postępowania: 226a30e4-6141-42db-9031-b2fe5a354bc2

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia z ofert z 17.11.2020r. na 24.11.2020r. Godziny pozostają bez zmian.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E dnia 12.10.2020r., opublikowane dnia 16.10.2020r. pod nr 2020/S 202-488321
2020-10-16 11:13:23 pdf
2. SIWZ z załącznikami
2020-10-16 11:13:23 pdf
3. SIWZ -załącznik nr 1 - Pakiety _wersja edytowalna
2020-10-16 11:13:23 doc
4. SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty_wersja edytowalna
2020-10-16 11:13:23 docx
5. SIWZ - załącznik nr 3 - JEDZ_wersja edytowalna
2020-10-16 11:13:23 doc
6. SIWZ - załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej_wersja edytowalna
2020-10-16 11:13:23 doc
7. SIWZ - załącznik nr 5 - Projekt umowy_wersja edytowalna
2020-10-16 11:13:23 doc
8. Klucz Publiczny Postępowania
2020-10-16 11:13:23 7z
9. Odpowiedzi na pytania
2020-11-10 13:08:38 pdf
10. SIWZ_ załącznik nr 1_zmodyfikowane pakiety_wersja edytowalna
2020-11-10 13:08:38 doc
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 10.11.2020r.
2020-11-10 13:08:38 pdf
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2020S 222-544464 opublikowane dnia 13.11.2020r.
2020-11-13 09:42:46 pdf
13. Informacja z otwarcia ofert
2020-11-25 11:27:56 pdf
14. Informacja o korekcie zestawienia z otwarcia ofert
2020-12-18 13:34:11 pdf
15. Informacja o unieważnieniu poszczególnych pakietów i odrzuceniu oferty Wykonawcy
2020-12-18 13:34:11 pdf
16. Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy
2020-12-22 12:31:23 pdf
17. Przedłużenie terminu związania ofertą
2021-01-12 14:00:39 pdf
18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyłączeniem pakietu nr 14
2021-02-18 13:55:50 pdf
19. Rozstrzygnięcie_pakiet nr 14
2021-03-10 10:32:00 pdf

Data wytworzenia: 2020-10-16

Osoba wytwarzająca: Monika Siecińska

Data publikacji: 2020-10-16 11:13:22

Opublikowane przez: Monika Siecińska

Data modyfikacjiOpis
2021-04-08 08:49:45Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Monika Siecińska
2021-03-10 10:32:00Dodanie załącznika(19. Rozstrzygnięcie_pakiet nr 14) przez użytkownika Eliza Księżopolska
2021-02-18 14:05:58Edycja załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyłączeniem pakietu nr 14) przez użytkownika Monika Siecińska
2021-02-18 13:55:50Dodanie załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyłączeniem pakietu nr 14) przez użytkownika Monika Siecińska
2021-01-12 14:00:39Dodanie załącznika(17. Przedłużenie terminu związania ofertą) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-12-22 12:31:23Dodanie załącznika(16. Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-12-18 13:44:21Edycja załącznika(15. Informacja o unieważnieniu poszczególnych pakietów i odrzuceniu oferty Wykonawcy) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-12-18 13:34:11Dodanie załącznika(15. Informacja o unieważnieniu poszczególnych pakietów i odrzuceniu oferty Wykonawcy) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-12-18 13:34:11Dodanie załącznika(14. Informacja o korekcie zestawienia z otwarcia ofert) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-25 11:27:56Dodanie załącznika(13. Informacja z otwarcia ofert) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-13 09:42:46Dodanie załącznika(12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2020S 222-544464 opublikowane dnia 13.11.2020r.) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-10 13:08:38Dodanie załącznika(10. SIWZ_ załącznik nr 1_zmodyfikowane pakiety_wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-10 13:08:38Dodanie załącznika(11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 10.11.2020r.) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-10 13:08:38Dodanie załącznika(9. Odpowiedzi na pytania) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-10 13:08:38Zmiana terminu składania ofert przez użytkownika Monika Siecińska
2020-11-10 13:08:38Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(8. Klucz Publiczny Postępowania) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(7. SIWZ - załącznik nr 5 - Projekt umowy_wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(6. SIWZ - załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej_wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(5. SIWZ - załącznik nr 3 - JEDZ_wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(4. SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty_wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(3. SIWZ -załącznik nr 1 - Pakiety _wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(2. SIWZ z załącznikami) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:23Dodanie załącznika(1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E dnia 12.10.2020r., opublikowane dnia 16.10.2020r. pod nr 2020/S 202-488321) przez użytkownika Monika Siecińska
2020-10-16 11:13:22Utworzenie zamówienia przez użytkownika Monika Siecińska
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści