Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Rozbudowa budynku Szpitala o wiatrołap wraz z podjazdem dla karetek

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-05-10 do godziny 09:00

Status: Unieważniony

Wojewódzki Szpital Zespolony

   w Płocku

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony pn.:

Rozbudowa budynku Szpitala o wiatrołap wraz z podjazdem dla karetek wraz z przebudową istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego kolidującego z projektowaną rozbudową budynku

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Znak sprawy: SIR.2910.11.2019

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu „Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia.

Data wytworzenia: 2019-04-25

Osoba wytwarzająca: Janusz Szelągowski

Data publikacji: 2019-04-25 14:54:42

Opublikowane przez: Janusz Szelągowski

Data modyfikacjiOpis
2019-05-16 14:33:06Edycja załącznika(Unieważnienie postępowania 15-05-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-05-16 14:27:16Edycja załącznika(Unieważnienie postępowania 15-05-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-05-16 13:48:04Dodanie załącznika(Unieważnienie postępowania 15-05-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-05-16 13:48:03Zmiana statusu zamówienia na Unieważniony przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-05-10 13:09:53Dodanie załącznika(Zestawienie złożonych ofert 10-05-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-29 14:08:31Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-25 16:30:56Edycja załącznika(Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę i STWIORB) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-25 14:54:43Dodanie załącznika(Ogłoszenie o zmówieniu) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-25 14:54:43Dodanie załącznika(SIWZ 25-04-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-25 14:54:43Dodanie załącznika(Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę i STWIORB) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-25 14:54:43Dodanie załącznika(Projekt Budowlano-Wykonawczy. Przebudowa istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-25 14:54:43Dodanie załącznika(Przedmiar robót) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-25 14:54:42Utworzenie zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści