Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, elektrod, żeli, papierów rejestracyjnych, itp. dla potrzeb WSzZ w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-05-21 do godziny 09:00

Status: Rozstrzygnięty

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, elektrod, żeli, papierów rejestracyjnych, itp. dla potrzeb WSzZ w Płocku.

Znak postępowania: SZ.2910.5.(27/ZP/19).2019.ZJ

Postępowanie objęte zostało wymogiem elektronizacji zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Identyfikator postępowania: 736e178d-b536-4315-88ea-bc333e32ec15

ZMIANA   TERMINU   SKŁADANIA   I  OTWARCIA   OFERT   Z 14.05.2019   NA   21.05.2019

1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E. dnia 5.04.2019r, opublikowane dnia 10.04.2019r pod nr 2019-OJS071-167306
2019-04-10 12:44:03 pdf
2. SIWZ z załącznikami
2019-04-10 12:44:03 pdf
3. SIWZ_załącznik nr 1-pakiety
2019-04-10 12:44:03 doc
4. SIWZ_załącznik nr 2-formularz oferty_wersja edytowalna
2019-04-10 12:44:03 doc
5. SIWZ_załącznik nr 3-JEDZ_wersja edytowalna
2019-04-10 12:44:03 doc
6. SIWZ_załącznik nr 4-grupa kapitałowa_wersja edytowalna
2019-04-10 12:44:03 doc
7. SIWZ_załącznik nr 5-projekt umowy_wersja edytowalna
2019-04-10 12:44:03 doc
8. Klucz Publiczny Postępowania
2019-04-10 12:44:03 7z
9. Odpowiedzi na pytania_jednorazówka 2019
2019-05-08 14:18:59 pdf
10. SIWZ_załącznik nr 1-zmodyfikowane pakiety_jednorazówka 2019
2019-05-08 14:18:59 doc
11. SIWZ_załącznik nr 5-projekt umowy-zmodyfikowany_jednorazówka_2019
2019-05-08 14:18:59 doc
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ENOTICES_zjagodzinski-2019-065082-NF14-PL
2019-05-08 14:18:59 pdf
13. Ogł. o zm. ogłoszenia 2019-OJS091-218969
2019-05-13 10:14:20 pdf
14. Informacja z otwarcia ofert_podpisany_jednorazówka 2019
2019-05-24 11:57:30 pdf
15. Informacja z otwarcia ofert-uzupełnienie_podpisany_jednorazówka 2019
2019-05-24 12:44:40 pdf
16. Informacja o odrzuceniu ofert po otwarciu-podpisany_jednorazówka 2019
2019-05-31 12:11:13 pdf
17. Klucz Publiczny_OfertaDodatkowa
2019-06-04 13:39:34 7z
18. Przedłużenie terminu związania ofertą_jednorazówka 2019
2019-08-05 14:27:38 pdf
19. Rozstrzygnięcie_jednorazówka 2019
2019-09-12 13:15:49 pdf
20. Rozstrzygnięcie-sprostowanie p.46_jednorazówka 2019
2019-09-13 13:09:43 pdf
21. Rozstrzygnięcie-sprostowanie p.92_jednorazówka 2019
2019-09-13 13:09:43 pdf

Data wytworzenia: 2019-04-10

Osoba wytwarzająca: Zygmunt Jagodziński

Data publikacji: 2019-04-10 12:44:02

Opublikowane przez: Zygmunt Jagodziński

Data modyfikacjiOpis
2019-12-06 12:32:04Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-09-13 13:09:43Dodanie załącznika(21. Rozstrzygnięcie-sprostowanie p.92_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-09-13 13:09:43Dodanie załącznika(20. Rozstrzygnięcie-sprostowanie p.46_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-09-12 13:15:49Dodanie załącznika(19. Rozstrzygnięcie_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-08-05 14:27:38Dodanie załącznika(18. Przedłużenie terminu związania ofertą_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-06-04 13:39:34Dodanie załącznika(17. Klucz Publiczny_OfertaDodatkowa) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-31 12:11:13Dodanie załącznika(16. Informacja o odrzuceniu ofert po otwarciu-podpisany_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-24 12:44:40Dodanie załącznika(15. Informacja z otwarcia ofert-uzupełnienie_podpisany_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-24 11:57:30Dodanie załącznika(14. Informacja z otwarcia ofert_podpisany_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-13 10:14:20Dodanie załącznika(13. Ogł. o zm. ogłoszenia 2019-OJS091-218969) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-08 14:18:59Dodanie załącznika(9. Odpowiedzi na pytania_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-08 14:18:59Dodanie załącznika(12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ENOTICES_zjagodzinski-2019-065082-NF14-PL) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-08 14:18:59Dodanie załącznika(11. SIWZ_załącznik nr 5-projekt umowy-zmodyfikowany_jednorazówka_2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-08 14:18:59Dodanie załącznika(10. SIWZ_załącznik nr 1-zmodyfikowane pakiety_jednorazówka 2019) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-08 14:18:59Zmiana terminu składania ofert przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-05-08 14:18:59Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 13:11:38Edycja załącznika(3. SIWZ_załącznik nr 1-pakiety) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 13:11:21Edycja załącznika(3. SIWZ_załącznik nr 1-pakiety) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(8. Klucz Publiczny Postępowania) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(7. SIWZ_załącznik nr 5-projekt umowy_wersja edytowalna) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(6. SIWZ_załącznik nr 4-grupa kapitałowa_wersja edytowalna) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(5. SIWZ_załącznik nr 3-JEDZ_wersja edytowalna) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(4. SIWZ_załącznik nr 2-formularz oferty_wersja edytowalna) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(3. SIWZ_załącznik nr 1-pakiety) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(2. SIWZ z załącznikami) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:03Dodanie załącznika(1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E. dnia 5.04.2019r, opublikowane dnia 10.04.2019r pod nr 2019-OJS071-167306) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-10 12:44:02Utworzenie zamówienia przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści