Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Całodobowa kompleksowa konserwacja i obsługa techniczna obiektów WSZ w Płocku (III postępowanie)

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-04-29 do godziny 10:00

Status: W toku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony pn.:

Całodobowa kompleksowa konserwacja i obsługa techniczna obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z najmem części budynku technicznego (III postępowanie)

(wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Znak sprawy: SIR.2910.05.2019

Identyfikator postępowania     5db06883-3a75-4775-bcef-4839eaa4155a

Postępowanie objęte zostało wymogiem elektronizacji zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Data wytworzenia: 2019-03-27

Osoba wytwarzająca: Janusz Szelągowski

Data publikacji: 2019-03-27 14:07:25

Opublikowane przez: Janusz Szelągowski

Data modyfikacjiOpis
2019-06-04 12:52:46Zmiana statusu zamówienia na W toku przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-06-04 12:52:46Edycja załącznika(SIWZ - ELEKTRONICZNIE 27-03-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-06-04 12:48:39Edycja załącznika(SIWZ - ELEKTRONICZNIE 27-03-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-05-22 14:14:33Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-05-22 14:14:33Dodanie załącznika(Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22- 05-2019r (ELEKTR0NICZNIE)) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-29 14:10:49Dodanie załącznika(Zestawienie złożonych ofert 29-04-2019r (ELEKTRONICZNIE)) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-23 10:04:39Dodanie załącznika(Dokumenty do wypełnieniam w wersji edytowalnej) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-23 10:04:39Dodanie załącznika(Zmiana w siwz 23-04-2019r (ELEKTRONICZNIE)) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-17 14:08:35Dodanie załącznika(Wyjaśnienia na zapytania z dnia 17-04-2019r (ELEKTRONICZNIE)) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-03-27 15:06:11Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-03-27 14:07:26Dodanie załącznika(Ogłoszenie o zmówieniu DzUUE nr 2019 S 061-141805) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-03-27 14:07:26Dodanie załącznika(SIWZ - ELEKTRONICZNIE 27-03-2019) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-03-27 14:07:26Dodanie załącznika(Klucz Publiczny) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-03-27 14:07:25Utworzenie zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści