Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Dostawa tonerów do drukarek, kopiarek, faksów

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-03-07 do godziny 13:02

Status: Rozstrzygnięty

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Znak postępowania SZ.2910.3.(20/ZP/19).2019.ZJ

Płock, dnia 21.03.2019r.

Znak pisma: SZ.2910.3.4.(20/ZP/19).2019.ZJ

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego  dostawy tonerów do drukarek, kopiarek, faksów dla WSzZ w Płocku.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku informuje, że postanowił dokonać wyboru oferty firmy

 TOP SERVICE Technika Biurowa Krzysztof Atlak

ul. Wyszogrodzka 89, 09-402 Płock

do wykonania przedmiotu zamówienia:

Dostawa tonerów do drukarek, kopiarek, faksów dla WSzZ w Płocku

zgodnie ze złożoną ofertą, na wartość brutto: 133.553,40 PLN.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie z wolnej ręki ze uwagi na fakt, iż poprzednie postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, znak  SZ.2910.16.(60/ZP/18).2018.ZJ, zostało unieważnione ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 

 Podpisał

 Dyrektor

mgr Stanisław Kwiatkowski

 

Data wytworzenia: 2019-03-01

Osoba wytwarzająca: Zygmunt Jagodziński

Data publikacji: 2019-03-01 13:02:21

Opublikowane przez: Zygmunt Jagodziński

Data modyfikacjiOpis
2019-04-02 13:08:23Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-03-21 12:08:41Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-03-21 12:07:23Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-03-01 13:02:22Dodanie załącznika(Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550040033) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-03-01 13:02:21Utworzenie zamówienia przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści