Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez WSZ w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-03-19 do godziny 10:00

Status: Unieważniony

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony pn.:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (II postępowanie)

(wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Znak sprawy: SIR.2910.01.2019

Identyfikator postępowania 5cf94586-69b1-466a-8a7b-2c41a1b59d35

Postępowanie objęte zostało wymogiem elektronizacji zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Data wytworzenia: 2019-02-13

Osoba wytwarzająca: Janusz Szelągowski

Data publikacji: 2019-02-13 08:00:47

Opublikowane przez: Janusz Szelągowski

Data modyfikacjiOpis
2019-04-05 13:09:22Zmiana statusu zamówienia na Unieważniony przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-04-05 13:07:42Dodanie załącznika(Unieważnienie postępowania (ELEKTRONICZNIE)) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-15 11:23:25Dodanie załącznika(Zmiana treści siwz - pismo z 14-02-2019r-sig 2 ELEKTRONICZNIE) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:00:48Dodanie załącznika(Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019 S 031-69664) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:00:48Dodanie załącznika(SIWZ 2019-2023 Odpady medyczne (II)-sig-2 ELEKTRONICZNIE) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:00:48Dodanie załącznika(JEDZ-Odpady medyczne wersja edytowalna) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:00:48Dodanie załącznika(Klucz publiczny postępowania) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:00:47Utworzenie zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści