Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Całodobowa kompleksowa konserwacja i obsługa techniczna obiektów WSZ w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-03-19 do godziny 10:00

Status: Unieważniony

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony pn.:

Całodobowa kompleksowa konserwacja i obsługa techniczna obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z najmem części budynku technicznego(II postępowanie)

(wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Znak sprawy: SIR.2910.02.2019

Identyfikator postępowania 8beb407b-601e-4ade-957e-bc0189963fb0

Postępowanie objęte zostało wymogiem elektronizacji zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Data wytworzenia: 2019-02-13

Osoba wytwarzająca: Janusz Szelągowski

Data publikacji: 2019-02-13 08:30:39

Opublikowane przez: Janusz Szelągowski

Data modyfikacjiOpis
2019-03-22 15:22:05Zmiana statusu zamówienia na Unieważniony przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-03-22 15:22:05Dodanie załącznika(Unieważnienie postępowania - ELEKTRONICZNIE) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-15 11:24:36Dodanie załącznika(Zmiana treści SIWZ - pismo z dnia 14-02-2019r-sig (II) ELEKTRONICZNIE) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:30:40Dodanie załącznika(Ogloszenie o zamówieniu nr 2019 S 031-069666) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:30:40Dodanie załącznika(SIWZ -całodobowa konserwacja 2019-2023 (II) ELEKTRONICZNIE) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:30:40Dodanie załącznika(JEDZ-konserwacja wersja edytowalna) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:30:40Dodanie załącznika(Klucz publiczny postępowania) przez użytkownika Janusz Szelągowski
2019-02-13 08:30:39Utworzenie zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści