Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu medycznego do angiografii i angioplastyki wieńcowej dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii WSZ w Płocku. SZ.2910.17.(62/ZP/18).2018.AŁ

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-01-31 do godziny 09:00

Status: Rozstrzygnięty

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu medycznego do angiografii i angioplastyki wieńcowej dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii  WSZ w Płocku.

Znak postępowania: SZ.2910.17.(62/ZP/18).2018.AŁ

Postępowanie objęte zostało wymogiem elektronizacji zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Identyfikator postępowania 17b603a3-2a3d-44fc-90ef-aa9f9ed4ffcf

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 28.01.2019r. na dzień 31.01.2019r.

 

Data wytworzenia: 2018-12-26

Osoba wytwarzająca: Agnieszka Łagodzińska

Data publikacji: 2018-12-26 15:23:29

Opublikowane przez: Agnieszka Łagodzińska

Data modyfikacjiOpis
2019-12-06 12:34:03Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-04-05 11:46:17Dodanie załącznika(17. Sprostowanie do Rozstrzygnięcia z dnia 4.04.2019 r.) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-04-04 12:49:27Edycja załącznika(16. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-04-04 12:49:03Dodanie załącznika(16. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-03-25 13:12:58Dodanie załącznika(15. Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-02-01 14:47:12Usunięcie załącznika(14. Informacja z otwarcia ofert) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-02-01 14:47:12Dodanie załącznika(14. Informacja z otwarcia ofert) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-02-01 13:57:55Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-02-01 13:47:01Dodanie załącznika(14. Informacja z otwarcia ofert) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-25 11:18:11Dodanie załącznika(13. Ogł. o zmianie ogłoszenia 2019-OJS018-038372) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-01-24 13:48:33Dodanie załącznika(12. Sprostowanie odnośnie wadium-poprawione_HEMODYNAMIKA_2018) przez użytkownika Zygmunt Jagodziński
2019-01-23 15:26:21Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 14:05:34Zmiana terminu składania ofert przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 14:05:34Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 13:40:29Usunięcie załącznika(11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 23.01.2019r.) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 13:40:29Usunięcie załącznika(10. Sprostowanie odnośnie wadium) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 13:40:29Dodanie załącznika(11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. dnia 23.01.2019r. ) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 13:40:29Dodanie załącznika(10. Sprostowanie odnośnie wadium) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 13:33:21Edycja załącznika(11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 23.01.2019r.) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 13:30:40Dodanie załącznika(10. Sprostowanie odnośnie wadium) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-23 13:30:40Dodanie załącznika(11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 23.01.2019r.) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2019-01-21 11:24:06Dodanie załącznika(9. Odpowiedzi na pytania Wykonawców) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:22:11Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:21:53Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Edycja załącznika(2. SIWZ wraz z załącznikami) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Zmiana terminu składania ofert przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Edycja załącznika(1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji dnia 21.12.2018 r., opublikowane dnia 26.12.2018 r. w Dz. U. U. E. pod nr 2018/S 248-572696 ) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Edycja załącznika(3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiety od nr 1 do nr 26 - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Edycja załącznika(4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Edycja załącznika(5. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Edycja załącznika(6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Edycja załącznika(7. Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 16:18:59Dodanie załącznika(8. Klucz publiczny postępowania ) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:30Dodanie załącznika(7. Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:30Dodanie załącznika(6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:30Dodanie załącznika(5. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:30Dodanie załącznika(4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:30Dodanie załącznika(3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiety od nr 1 do nr 26 - wersja edytowalna) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:30Dodanie załącznika(2. SIWZ wraz z załącznikami) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:30Dodanie załącznika(1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji dnia 21.12.2018 r., opublikowane dnia 26.12.2018 r. w Dz. U. U. E. pod nr 2018/S 248-572696 ) przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
2018-12-26 15:23:29Utworzenie zamówienia przez użytkownika Agnieszka Łagodzińska
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści