Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Dostawa bielizny jednorazowej, obłożeń chirurgicznych i dodatkowych akcesoriów dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSZ w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-01-25 do godziny 09:00

Status: Rozstrzygnięty

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony pn.: dostawa bielizny jednorazowej, obłożeń chirurgicznych i dodatkowych akcesoriów dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSZ w Płocku

Znak postępowania: SZ.2910.15.(61/ZP/18).2018.MS

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.01.2019 r. na dzień 25.01.2019 r.

 


Postępowanie objęte zostało wymogiem elektronizacji zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Identyfikator postępowania fa1b7561-f8ac-4d45-8181-c2e50d7132d7

1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji dnia 17.12.2018 r., opublikowane w DZ.U.U.E dnia 20.12.2018 r. pod numerem 2018S 245-560408
2018-12-20 11:21:02 pdf
2. SIWZ z załącznikami _bielizna jednorazowa Blok CS i OiAT_2018
2018-12-20 11:21:02 pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna
2018-12-20 11:21:02 doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna
2018-12-20 11:21:02 doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wesja edytowalna
2018-12-20 11:21:02 doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wersja edytowalna
2018-12-20 11:21:02 doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wersja edytowalna
2018-12-20 11:21:02 doc
8. Klucz publiczny postępowania
2018-12-20 11:21:02 7z
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. 28.12.2018 r.
2018-12-28 14:57:42 pdf
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019/S 001-000571 opublikowane w DZ.U.U.E. 02.01.2019
2019-01-02 14:37:39 pdf
11. Odpowiedzi na pytania Wykonawcow
2019-01-15 13:55:04 pdf
12. Zmodyfikowany pakiet nr 16
2019-01-15 13:55:04 docx
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. 15.01.2019
2019-01-15 13:55:04 pdf
14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019/S 012-023934 opublikowane w DZ.U.U.E 17.01.2019 r.
2019-01-17 12:20:56 pdf
15. Informacja z otwarcia ofert
2019-01-28 13:39:20 pdf
16. Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy
2019-02-18 14:13:30 pdf
17. Przedłużenie terminu związania ofertą
2019-03-14 14:51:06 pdf
18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - pismo przewodnie
2019-03-26 14:07:07 pdf
19. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - szczegółowe
2019-03-26 14:37:21 pdf
20. Uzupełnienie informacji dotyczącej rozstrzygnięcia z dnia 26.03.2019r. w zakresie pakietu nr 12
2019-03-28 13:40:32 pdf
21. Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pakietu nr 4 - pismo przewodnie
2019-03-28 13:40:32 pdf
22. Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pakietu nr 4 - szczegółowe
2019-03-28 13:40:32 pdf
23. Pakiet nr 6 _sprostowanie wartości brutto
2019-04-09 14:18:56 pdf

Data wytworzenia: 2018-12-20

Osoba wytwarzająca: Monika Siecińska

Data publikacji: 2018-12-20 11:21:01

Opublikowane przez: Monika Siecińska

Data modyfikacjiOpis
2019-04-12 10:59:07Zmiana statusu zamówienia na Rozstrzygnięty przez użytkownika Monika Siecińska
2019-04-09 14:18:56Dodanie załącznika(23. Pakiet nr 6 _sprostowanie wartości brutto) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-28 13:40:32Dodanie załącznika(22. Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pakietu nr 4 - szczegółowe) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-28 13:40:32Dodanie załącznika(21. Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pakietu nr 4 - pismo przewodnie) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-28 13:40:32Dodanie załącznika(20. Uzupełnienie informacji dotyczącej rozstrzygnięcia z dnia 26.03.2019r. w zakresie pakietu nr 12) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:38:16Edycja załącznika(19. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - szczegółowe) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:38:16Edycja załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - pismo przewodnie) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:37:21Edycja załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - pismo przewodnie) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:37:21Dodanie załącznika(19. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - szczegółowe) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:28:02Edycja załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - pismo przewodnie) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:09:23Edycja załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - pismo przewodnie) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:08:42Edycja załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - pismo przewodnie) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-26 14:07:07Dodanie załącznika(18. Rozstrzygnięcie postępowania z wyjątkiem pakietu nr 4 - pismo przewodnie) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-14 15:19:00Edycja załącznika(17. Przedłużenie terminu związania ofertą) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-03-14 14:51:06Dodanie załącznika(17. Przedłużenie terminu związania ofertą) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-02-18 14:14:39Edycja załącznika(16. Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy ) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-02-18 14:14:12Edycja załącznika(16. Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy ) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-02-18 14:13:30Dodanie załącznika(16. Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy ) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-28 13:39:20Dodanie załącznika(15. Informacja z otwarcia ofert) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-17 12:20:56Dodanie załącznika(14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019/S 012-023934 opublikowane w DZ.U.U.E 17.01.2019 r.) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-17 12:20:56Edycja załącznika(13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. 15.01.2019) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-15 13:55:04Dodanie załącznika(13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. 15.01.2019) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-15 13:55:04Dodanie załącznika(12. Zmodyfikowany pakiet nr 16) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-15 13:55:04Dodanie załącznika(11. Odpowiedzi na pytania Wykonawcow) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-15 13:55:04Zmiana terminu składania ofert przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-15 13:55:04Zmiana opisu zamówienia przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-02 14:40:16Edycja załącznika(10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019/S 001-000571 opublikowane w DZ.U.U.E. 02.01.2019) przez użytkownika Monika Siecińska
2019-01-02 14:37:39Dodanie załącznika(10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019/S 001-000571 opublikowane w DZ.U.U.E. 02.01.2019) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-28 14:57:42Dodanie załącznika(9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. 28.12.2018 r.) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(8. Klucz publiczny postępowania) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wesja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(4. Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(3. Załącznik nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(2. SIWZ z załącznikami _bielizna jednorazowa Blok CS i OiAT_2018 ) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:02Dodanie załącznika(1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji dnia 17.12.2018 r., opublikowane w DZ.U.U.E dnia 20.12.2018 r. pod numerem 2018S 245-560408 ) przez użytkownika Monika Siecińska
2018-12-20 11:21:01Utworzenie zamówienia przez użytkownika Monika Siecińska
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści