Zamówienia publiczne

Jesteś tutaj: / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne

Modernizacja Oddziału Wewnętrznego dla utworzenia Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii WSZ w Płocku

Kategoria: Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2024-04-25 do godziny 09:00

Status: W toku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

informuje

o zamieszczeniu na platformie: e-Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Modernizacja Oddziału Wewnętrznego dla utworzenia Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii WSZ w Płocku”

 

  Numer referencyjny: 2910.03.2024

Link do dokumentów postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3cee5a6d-f772-11ee-b016-82aaee56c84c

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV pkt.  5 specyfikacji warunków zamówienia zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

brak załączników do wyświetlenia

Data wytworzenia: 2024-04-11

Osoba wytwarzająca: Janusz Szelągowski

Data publikacji: 2024-04-11 13:16:36

Opublikowane przez: Janusz Szelągowski

Data modyfikacjiOpis
2024-04-11 13:16:36Utworzenie zamówienia przez użytkownika Janusz Szelągowski
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści