„Zakup sprzętu i aparatury”- poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w roku 2023

Jesteś tutaj: / „Zakup sprzętu i aparatury”- poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w roku 2023

Szpitale identyfikujące i kwalifikujące dawców narządów i tkanek pełnią w systemie zdrowia szczególną rolę, w związku z czym Minister Zdrowia podjął decyzję o ich wsparciu w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego. Jednym z beneficjentów programu został Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, który otrzymał dofinansowanie na zakup stołu operacyjnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach  zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury”- poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.  

Zakup został dokonany na podstawie umów:

  • nr 6/13/38/2023/387/980 z Ministerstwem Zdrowia
  • nr W/UMWM-UU/UM/NW/8314/2023 z Województwem Mazowieckim

 Koszt zakupu: 277 706,58 zł.

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia wyniosło 200 000,00 zł, a pozostałe środki sfinansowane zostały z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zakupiony stół będzie wykorzystywany do wykonywania niezbędnych zabiegów operacyjnych u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym przy pobieraniu narządów
i tkanek do przeszczepów.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści