Zakład Patomorfologii

Jesteś tutaj: / Zakład Patomorfologii

KIEROWNICTWO

 

Kierownik
lek. Michał Kwiatkowski

specjalista patomorfolog

 

Zastępca Kierownika

lek. Agnieszka Redosz- Rakowska

specjalista patomorfolog

Kierownik Zespołu Techników

mgr Aleksandra Ciuśniak

 

Pracownie:

Pracownia Histopatologiczna

Pracownia Cytologiczna

Prosektorium

 

 

Specjalizacja

 

Wśród podstawowych zadań Zakładu Patomorfologii wymienić należy:

 • wykonywanie badań histopatologicznych, w tym immunohistochemicznych oraz ustalanie rozpoznania histopatologicznego,
 • pobieranie wycinków z materiału operacyjnego, uzyskanego drogą biopsji, endoskopii oraz sekcyjnego
  do badania histopatologicznego,
 • wykonywanie badań śródoperacyjnych,
 • wykonywanie badań cytologicznych w zakresie cytodiagnostyki onkologicznej (ocena wymazów w tym cytologii ginekologicznej, płynów z jam ciała, plwocin, popłuczyn, biopsji cienkoigłowej) i ustalanie rozpoznania cytologicznego,
 • przeprowadzanie sekcji zwłok,
 • przyjmowanie i przechowywanie zwłok do czasu przekazania osobom upoważnionym do ich odebrania.

Początki Zakładu Patomorfologii w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku sięgają 1970 r., gdy lekarz Hanna Krzemińska zaczęła wykonywać pierwsze sekcje osób zmarłych w oddziale zakaźnym i płucnym.
Od 1973 r. Zakład mieścił się w niewielkim budynku szpitalnego prosektorium, w 1996 r. część laboratoryjna Zakładu przeniosła się do pomieszczeń w pawilonie obok oddziału płucnego.

Zakład wykonuje szeroki panel badań na rzecz oddziałów i poradni Szpitala Wojewódzkiego oraz jednostek zewnętrznych, współpracuje z laboratoriami zewnętrznymi w zakresie badań molekularnych.

 

Posiadany sprzęt/aparatura: Zakład jest wyposażony w nowoczesny sprzęt:

 • skomputeryzowany automat barwiący,
 • centrum zatapiania w parafinie,
 • zmotoryzowane mikrotomy,
 • kriostat,
 • automat do badań immunohistochemicznych
 • mikroskopy klasy profesjonalnej.
Certyfikaty: Zakład wraz z całym Szpitalem posiada certyfikat ISO 9001:2000 oraz akredytację CMJ.

Numery kontaktowe

 

Kierownik: (24) 364 62 23

Sekretariat: (24)  364 62 24

Pokój asystentów: (24) 364 62 22

Prosektorium: (24) 364 62 21

 

e-mail: patologia@wszplock.pl

 

Lokalizacja: Pawilon E

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści