Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Jesteś tutaj: / Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

KIEROWNICTWO

 

Kierownik

Joanna Robak

mgr farmacji, mgr analityki klinicznej
specjalista w dziedzinie analityki klinicznej
specjalista w dziedzinie zdrowie publiczne
certyfikowany audytor systemu jakości w laboratorium diagnostyki medycznej
studia podyplomowe w zakresie organizacji, zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia

Zastępca Kierownika

 Dorota Maj

mgr analityki medyczne,
specjalista w dziedzinie analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej

PRACOWNIE

 

Pracownia Analityki Ogólnej

Nadzór nad pracownią pełni:

mgr analityki klinicznej Ewa Kicka – Kowalska,

specjalizacja I stopnia w dziedzinie analityka kliniczna 

 

Pracownia Hematologii

Kierownik mgr analityki klinicznej Alina Olędrzyńska

specjalista diagnostyki laboratoryjnej,

menadżer ochrony zdrowia

Pracownia Biochemii i Immunochemii

Kierownik mgr analityki klinicznej Edyta Magdalena Jastrzębska,

specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi

Kierownik mgr analityki klinicznej Dorota Siwanowicz

specjalista z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej 

 

SPECJALIZACJA

 

Do podstawowego zakresu usług świadczonych przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku należy:

 

 – wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie:

 • analityki ogólnej,
 • biochemii,
 • immunochemii,
 • immunologii,
 • hematologii w tym cytomorfologii szpiku kostnego,
 • koagulologii,
 • toksykologii.

– wykonywanie badań w zakresie immunohematologii transfuzjologicznej: opracowanie biorców krwi i dobór odpowiednich dawców. 

– udzielanie konsultacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

prowadzenie szkoleń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w tym w zakresie eliminowania błędów przedlaboratoryjnych.

– wykonywanie usług logistycznych związanych z wysyłaniem badań dodatkowych do laboratoriów zewnętrznych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku od początku jego istnienia. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pracowników oraz bardzo dobra współpraca z pozostałym personelem medycznym, a także nowoczesność stosowanych systemów analitycznych podlegających ostrym kryteriom kontroli jakości, gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność wyników badań. Dodatkowo, aby dostarczyć wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych dla szybkiej i celnej diagnozy lekarskiej, jako jedyne laboratorium w okolicy przyjmujemy pacjentów z pilnymi zleceniami o każdej porze dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu.

W ciągu roku Zakład wykonuje ponad 1,2 miliona badań. Ich wachlarz jest bardzo szeroki, to niemal 200 pozycji, przy czym laboratorium stanowi bazę, która jest w stanie kolejne 100 rodzajów badań przyjąć i przesłać do wykonania w laboratoriach specjalistycznych. Dla większości badań istnieje możliwość otrzymania wyników w trybie pilnym.

 

Zakład jest wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez  Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod nr. 1803.

 

POSIADANY SPRZĘT / APARATURA:

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej używa  nowoczesnych, wysokiej jakości systemów analitycznych i takich samych odczynników. Ciągłość pracy urządzeń wykonujących badania ratujące życie zapewniają urządzenia zastępcze.

 

NAGRODY / WYRÓŻNIENIA / CERTYFIKATY:

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej używa sprawdzonych systemów analitycznych co znacznie ułatwia utrzymanie dobrych wyników krajowej i międzynarodowej kontroli jakości badań. Potwierdzeniem tego są liczne certyfikaty wydane przez polskie i zagraniczne instytucje.

Po spełnieniu określonych kryteriów jakości Zakład otrzymał za rok 2021 Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi świadectwo.

 

Numery kontaktowe:

 

Fax: (24) 364 62 34

Sekretariat: (24) 364 62 30

Kierownik: (24) 364 62 33

Zastępca Kierownika ZDL i asystenci: (24) 364 62 29

Pracownia Biochemii i Immunochemii: (24) 364 64 25

Pracownia Analityki Ogólnej: (24) 364 64 24

Pokój pobrań materiału do badań: (24) 364 62 35

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej:(24)3646781

 

Bank krwi: (24) 364 68 91

Rejestracja badań: (24) 364 62 25

E-mail: –  j.robak@wszplock.pl

 

Poradnik dla pacjenta:

(rejestracja/bilet/jak przygotować się do badania)

 

 1. Prosimy o przygotowanie się do badań zgodnie zaleceniami lekarza zlecającego badanie i instrukcjami wydanymi przez laboratorium.
 2. Badania laboratoryjne możemy wykonywać tylko pacjentom zidentyfikowanym, dlatego na badanie należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport, ewentualnie prawo jazdy ze zdjęciem i peselem).
 3. Na pobrania krwi u małych dzieci w wieku poniżej 3 lat zapraszamy wyłącznie do Pokoju Pobrań ZDL w szpitalu. Tutaj zawsze dysponujemy personelem pobierającym krew z dużym doświadczeniem w zakresie pobrań u dzieci.
 4. Dzieci i osoby nieletnie do lat 18-tu muszą przybyć z opiekunem ustawowym (matka, ojciec) lub prawnym. Opiekun musi okazać dowód osobisty.
 5. Każdego pacjenta zgłaszającego się do Pokoju Pobrań w szpitalu prosimy o pobranie biletu z biletomatu ustawionego przed Zakładem.

 

Punkty pobrań i godziny przyjęć:

 

Pacjent ma do wyboru dwa punkty pobrań:

1. Pokój pobrań materiału w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, zlokalizowany na parterze Przychodni Specjalistycznej Szpitala.

 Krew do badań pobiera się :

 • poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 16:00,
 • sobota w godz. 7:00 – 14:00,
 • w trybie pilnym o każdej porze dnia i nocy – wejście od strony RTG.

Odbiór wyników:

 • w formie elektronicznej,
 • w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 -16:00,

w soboty od 7:00 do 14:00.

2. Punkt pobrań materiału do badań w Spółdzielni Lekarzy Specjalistów w Płocku, ul. H. Antolka Gradowskiego 1 A.

Krew do badań pobiera się:

 • poniedziałek – czwartek w godz. 7:00 – 10:30

Odbiór wyników:

 • w formie elektronicznej
 • w wersji papierowej: w dniu pobrania w Szpitalu od godz.15:00 do 16:00, następnego dnia od pobrania krwi w Spółdzielni przy ul. Gradowskiego 1A w godz. 16:00 -17:00.

 

Pobierz swój wynik:

 

Każdy pacjent może samodzielnie pobrać ze strony internetowej i wydrukować wyniki swoich badań.  W tym celu musi mieć kod swojego pobrania, który otrzymuje w trakcie rejestracji do pobrania krwi naklejony na wizytówce: wizytówka.

Instrukcja pobrania wyniku : Instrukcja

 

Cennik:

 

Pacjentów zgłaszających się na badania bez skierowania, chcących wykonać je odpłatnie, prosimy o zapoznanie się z aktualnym cennikiem.

LINK: https://www.wszplock.pl/informacja-o-wysokosci-oplat/

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści