Współpraca

Jesteś tutaj: / Współpraca

Współpraca z Akademią Mazowiecką w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest Partnerem Uczelni w organizacji studiów na otwartym w roku akademickim 2023/2024 Wydziale Lekarskim. Umowę o współpracy oba podmioty podpisały 2 października 2023 r.  Określa ona warunki i zasady udostępniania uczelni komórek organizacyjnych szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w celu kształcenia studentów na kierunkach lekarskich. 

Zgodnie z założeniami umowy, Szpital udostępni Uczelni posiadaną infrastrukturę, w tym oddziały szpitalne, Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Na Winiarach”, Przychodnię Specjalistyczną oraz pracownie i zakłady diagnostyczne i specjalistyczne. Oddziały szpitalne również, na potrzeby związane z kształceniem studentów i równoległe prowadzenie prac badawczych uzyskają status oddziałów klinicznych. Proces ten rozłożony jest na lata 2024-2027. Pierwszym krokiem w celu realizacji ww. zadania było nadanie z dniem 1 czerwca 2024 r.  statusu oddziału klinicznego następującym jednostkom:

 • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • I Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
 • II Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Dziecięcej,
 • Kliniczny Oddział Dziecięcy,
 • Kliniczny Oddział Kardiologiczny,
 • Kliniczny Oddział Laryngologiczny,
 • Kliniczny Oddział Neurologiczny,
 • Kliniczny Oddział Reumatologiczny,
 • Kliniczny Oddział Wewnętrzny.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w udostępnionych przez szpital jednostkach organizacyjnych będą obejmowały następujące formy zajęć:

 • zajęcia praktyczne
 • ćwiczenia kliniczne
 • praktyki zawodowe.

 

Więcej o Akademii Mazowieckiej w Płocku na stronie: https://mazowiecka.edu.pl/

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści