Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

Jesteś tutaj: / Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

 

Zakład Patomorfologii funkcjonujący w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku uczestniczył w Projekcie pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”.

Okres realizacji Projektu: 1 października 2020 r. – 30 września 2022 r.

Cel projektu: podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz wdrożenie standardów akredytacyjnych w zakładach/pracowniach patomorfologii, świadczących usługi finansowane ze środków publicznych.

Realizator Projektu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Partner Projektu) we współpracy z Departamentem Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia (Lider Projektu).

Porozumienie o udziale w projekcie zostało zawarte w dniu 18 stycznia 2022 roku pomiędzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Płocku.

Przegląd Akredytacyjny w zakresie działalności Zakładu Patomorfologii został przeprowadzony w dniach 28 – 29 lipca 2022 r.

W wyniku uczestnictwa w projekcie, Zakład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z dniem 02 listopada 2022 r. po raz pierwszy otrzymał Certyfikat Akredytacyjny, potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla diagnostyki patomorfologicznej.

Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat od daty jego wystawienia.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Lucyna Koper

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

Koordynator Projektu

tel.: (24) 364 63 14

e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści