Usunięcie awarii kanalizacji sieci sanitarnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Jesteś tutaj: / Usunięcie awarii kanalizacji sieci sanitarnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Zadanie pod nazwą „USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SIECI SANITARNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2023.
Zaistniała pilna konieczność usunięcia powstałej awarii kanalizacji sieci sanitarnej ujawnionej w trakcie robót ziemnych wokół budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego na odcinku pomiędzy budynkiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego a budynkiem Oddziału Radioterapii. Zakres prac obejmował wymianę rur kanalizacyjnych litych wraz z wymianą gruntu oraz zagęszczeniem terenu i odtworzeniem istniejącej infrastruktury drogowej.
Dla zachowania ciągłości funkcjonowania szpitala została awaria w kompleksowy i szybki sposób została usunięta co doprowadziło do przywrócenia sprawnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej a tym samym usunięcia problemów z podtapianiem części podpiwniczonej budynków szpitala.

Na zdjęciu widać żółto brązowy budynek oraz budynki w oddali    Żółta ściana a na niej etykieta realizowanego zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 20.10.2023 do 14.11.2023 r.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 249 075,00 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 246 584,00 zł, wysokość środków własnych 2 491,00 zł.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści