Strategia podatkowa

Jesteś tutaj: / Strategia podatkowa

W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., jak również od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Strategia podatkowa WSzZ w Płocku w 2021r.

Strategia podatkowa WSzZ w Płocku w 2020r.

Strategia podatkowa WSzZ w Płocku_2022r.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści