Rozwój

Jesteś tutaj: / Rozwój

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zakończył realizację Projektu pt.: „Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Przebudowa i wyposażenie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu
Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-011/15-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

E- zdrowie dla Mazowsza
Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.02.01.00-14-001/14-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem
Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-179/09 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku
Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-008/15-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

Doskonalenie technik operacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku
Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-009/15-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną
Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja

 

Zakup Tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja

 

Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja

 

Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną
Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja

 

Zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej
Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Bezpieczny Szpital-Bezpieczny Pacjent”

 

 

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

Budowa Systemu Energii Odnawialnej – Kolektory Słoneczne

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu

Tryby obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem

Zgłaszanie nieprawidłowości przy realizacji projektu

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Rozbudowa systemów informatycznych w WSzZ w Płocku. E-zdrowie 2.0

Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ 

Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

E-zdrowie dla Mazowsza 2

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku

Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych

Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści