Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem

Jesteś tutaj: / Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem

30 września 2022 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku podpisał umowę na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Cel projektu: poprawa skuteczności procesu diagnostyczno- leczniczego poprzez unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19.

 

Wartość projektu: 33 038 657,27 zł

Dofinansowanie UE: 8 000 000,00 zł

Okres realizacji:  16.07.2019 r.- 31.12.2023 r.

 

Na budżet projektu obok środków pozyskanych w ramach działania 11.3. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko składają się środki przekazane Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Projekt zakłada rozbudowę i modernizację oddanego do użytku w 1968 r. pawilonu Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego. Dotychczasowa kubatura budynku- 1648,55 m2 powierzchni użytkowej zwiększy się do 2501,58 m2 z przeznaczeniem na Oddział Obserwacyjno- Zakaźny i Rehabilitacji Stacjonarnej, w efekcie czego w sytuacji kryzysowej, Szpital otrzyma możliwość natychmiastowego poszerzenia bazy łóżkowej dla pacjentów Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z potwierdzonym wynikiem COVID-19. Przed budynkiem powstanie zadaszony podjazd dla karetek, a w izbie przyjęć oddziału wydzielona zostanie strefa do krótkotrwałej izolacji pacjenta. Ponadto, w ramach projektu Szpital wyposaży Oddział w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, co poprawi jakość udzielanych świadczeń, usprawni proces diagnostyki, ale także dzięki braku konieczności transportu pacjentów między Oddziałem a budynkiem głównym Szpitala, poprawi poziom bezpieczeństwa epidemicznego.

W strukturze wydatków kwalifikowanych finansowanych ze środków UE znalazły się takie działania jak roboty budowlano- montażowe, zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego.

Klauzula informacyjna

 

 

Stan budynku przed remontem- archiwum WSzZ w Płocku

Na zdjęciu widok oddziału zakaźnego przed remontem, parterowy budynek z brązową nadbudówką, na wprost okno i dwie pary białych drzwi pomiędzy nimi na białym tle Niebieska Litera C. Nad całością budynku drzewo z zielonymi lisciami

Wizualizacja budynku po remoncie

Wizualizacja budynku oddziału obserwacyjno - zakaźnego po ukończeniu prac remontowo - budowlanych

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści