Zakup Tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Zakup Tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość Projektu: 2 150 000,00 PLN.
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 929 767,50 PLN.

W ramach tego Projektu zakupiono Tomograf komputerowy nowej generacji.

Celem projektu jest poprawa jakości wykonywanych badań diagnostycznych oraz zwiększenie dostępności do badań tomograficznych.

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści