Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość Projektu: 1 916 181,94 PLN.
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 774 122,42 PLN.

W ramach tego Projektu zakupiono następujący sprzęt i aparaturę medyczną:

  1. Aparat RTG
  2. Mammograf
  3. Wielofunkcyjny aparat USG z Dopplerem

Celem projektu jest poprawa jakości wykonywanych badań radiologicznych RTG, mammografii i USG oraz zwiększenie zakresu świadczonych usług i dostępności do tych badań.

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści