Zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej

Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość Projektu: 3 605 710,50 PLN.
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 004 355,26 PLN.

Projekt obejmuje zakup następującego sprzętu:

  1. Angiograf
  2. Echokardiograf
  3. Zestawy monitorujące
  4. Respiratory
  5. Defibrylator
  6. Łóżka intensywnej opieki medycznej
  7. Pompy infuzyjne

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznych metod diagnostyki i leczenia serca dla ludności północno – zachodniej części Województwa Mazowieckiego.

Zakup sprzętu do angiografii inwazyjnej umożliwi wprowadzenie nowoczesne i diagnostyki oraz leczenia ostrych zespołów wieńcowych, co przyczyni się do poprawy wskaźników wyleczenia. Natomiast wyposażenie Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Oddziale Kardiologicznym w nowoczesny i odpowiadający najwyższym standardom sprzęt medyczny zapewni odpowiednią diagnostykę i leczenie chorych z ostrym zawałem serca i jego powikłaniami, groźnymi zaburzeniami rytmu serca oraz ciężką niewydolnością krążenia.

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści