Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ

 

 

„Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ”

 

21 września 2018 r. WSzZ podpisał  umowę na realizację projektu pt.: „Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.12.2020 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 17 057 549,37 zł

Kwota dofinansowania EFRR wynosi: 5 553 252,56 zł

Pozostała kwota została sfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz  środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Zakres Projektu obejmował wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej oraz Przychodnię Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  „Na Winiarach”, która mieści się na parterze budynku przy ul. Medycznej 22. Zakres robót był całościowy, począwszy od remontu instalacji sanitarnych i elektrycznych poprzez wymianę posadzek, stolarki drzwiowej i odświeżenie ścian. Nowe oblicze zyskały także Rejestracja Ogólna i RTG. Tu zwiększono strefę poczekalni, która teraz zajmuje miejsce dawnych pomieszczeń aptecznych. Dodatkowo w trosce o komfort chorych, po wschodniej stronie budynku powstało nowe wejście do Przychodni – wiatrołap wraz z podjazdem dla karetek. Prace budowlane kosztowały blisko 9,7 miliona zł. Inwestycja przyczyniła się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości usług świadczonych dla mieszkańców regionu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Nowoczesne wyposażenie, rozbudowana baza diagnostyczna i lecznicza gwarantują wysoki poziom świadczonych przez szpital usług.

Wszystkie wyremontowane pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble. Poszczególne poradnie otrzymały nową aparaturę medyczną. Do Poradni Endoskopii zakupione zostały m.in. wideogastroskopy, wideokolonoskopy, diatermia z modułem arganowym, stół operacyjny, RTG ramię C, kardiomonitor, myjnia endoskopowa czy stół operacyjny. Do Poradni Endokrynologicznej, Proktologicznej czy Urologicznej trafiły aparaty USG. W ramach realizowanego projektu Szpital zakupił fotel ginekologiczny i KTG do Poradni Ginekologiczno- Położniczej, nowy sprzęt otrzymali również urolodzy, dermatolodzy, a pacjenci Zakładu Diagnostyki Obrazowej mogą być diagnozowani dzięki nowemu aparatowi RTG, podobny aparat trafił też  do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Lucyna Koper
Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Koordynator Projektu
tel.: (24) 364 63 14
e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

Na zdjęciu budynek szpitala, po lewej stronie wysoka sosna tuż przy dojeździe do nowowybudowanego wejścia do przychodni specjalistycznych, wejście ma kształt kwadratu i można się dostać dwoma wejściami Na zdjęciu szroki korytarz przychodni na końcu drzwi. Po lewej i prawej stronie korytarza szare krzesełka i białe drzwi prowadzące do poszczególnych gabinetów.

Na zdjęciu widoczne jest główne wejście do Przychodni POZ, elewacja budynku jest koloru żywo żółtego, widczne są równeiż schody z barierkami prowadzące do głównego wejścia Na zdjęciu widnieje Rejestracja Przychodni i rejestracjaZakładu diagnostyki Obrazowej, na ścianie pięć okienek przedzielonych brazową ścianką

Na środku zdjęcia widac mobilny aparat RTG " Ramię C", aparata znajduje siew gabinecie zabiegowym, za aparatem blat z szafkami gabinetowymi. Na zdjęciu widoczny gabinet endoskopowy, na środku zestaw endoskopowy, po lewej strony leżanka a za nią szafki, po prawej stronie zdjęcia jest wózek endoskopowy

Na zdjęciu od lewej strony aparat USG na wprost inkubator otwarty, obok krzesełko na tle okien Na środku niebieskie łóżko do transportu chorych

Na zdjęciu duży aparat RTG na zdjęciu od lewej zielona leżanka dla chorych, obok niej aparat USG

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści