Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych

POWER 2017

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest partnerem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w realizacji Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Jego celem jest  polepszenie jakości, efektywności i warunków kształcenia studentów w procesie praktycznego kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego dla uczelni, utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej na kierunku położnictwo oraz stosowanie symulacji medycznych jako głównej metody nauczania praktycznego na kierunkach medycznych. Dzięki jego realizacji studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej nabędą umiejętności praktyczne ułatwiające  absolwentom rozpoczęcie pracy w podmiotach leczniczych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku w realizację Projektu wnosi zasoby kadrowe, merytoryczne oraz techniczne potrzebne do jego realizacji.

Projekt będzie realizowany w okresie: od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Lucyna Koper

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

Koordynator Projektu

tel.: (24) 364 63 14

e-mail: l.koper@wszplock.p

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści