Rozbudowa systemów informatycznych w WSzZ w Płocku. E-zdrowie 2.0

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Rozbudowa systemów informatycznych w WSzZ w Płocku. E-zdrowie 2.0

 

„Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0”

22 września 2016 r. WSzZ podpisał  umowę na realizację projektu pt.: ”Rozbudowa systemów informatycznych         w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku E-zdrowie 2.0”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 1.06.2016 r.- 31.12.2019 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 6 498 214,55 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła: 3 866 344,84 zł.

Pozostała kwota wydatkowana została ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Celem głównym Projektu było wykorzystanie nowoczesnych technik teleinformatycznych w ochronie zdrowia dla przeciwdziałania wykluczeniu informatycznemu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie jednolitego Systemu Informatycznego Szpitala, obejmującego wszystkie zakresy funkcjonalne wraz z w pełni elektronicznym obiegiem dokumentów. Sprawny system informatyczny Szpitala umożliwił integrację z ogólnopolskimi systemami gromadzącymi dane medyczne czy obsługującymi pacjentów.

Integracja systemów funkcjonujących w Szpitalu umożliwiła szybszy obieg informacji oraz pozwoliła na wyeliminowanie części błędów wynikających np. z wielokrotnego wprowadzania danych. Dane zostały skumulowane w jednym miejscu. Pozwala to na  sprawniejsze zarządzanie szpitalem oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa gromadzonych danych.

W ramach Projektu przeprowadzono działania dotyczące m. in.:

  • Rozbudowy Systemu Informatycznego Szpitala o dodatkowe funkcjonalności i moduły.
  • Doposażenia Szpitala w sprzęt komputerowy.
  • Zaprojektowania i wykonania Portalu Informacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
  • Rozbudowy łącza internetowego.

Zdjęcie przedstawia biurko na kórym znajduje się czarny monitor, czarna klawiatura, czarna myszka, drukarka i skaner do dokumentów Zdjęcie przedstawia skaner do odczytywania kodow zamieszczonych na dokumentach Zdjęcie przdstawia monitor z włączonym pulpitem Zdjęcie przedstawia tył monitora Zdjęcie przedstawia duże urządenie wielofunkcyjne w kolorach czarnym i białym Zdjecie przedstawia urządzenie wielofunkcyjne zdjęcie przedstawia urządzenie wielofunkcyjne

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Lucyna Koper

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

Koordynator Projektu

tel.: (24) 364 63 14

e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści