Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zakończył realizację Projektu pt.: „Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”, który decyzją Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2009r. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 8.714.736,27 zł.

Dofinansowanie ze środków unijnych zgodnie z podpisaną w dniu 26 marca 2010r. umową: 6.114.572,98 zł

Pozostała kwota wydatkowana została z budżetu województwa mazowieckiego oraz środków własnych Szpitala.

W ramach Projektu wykonana została przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Na potrzeby oddziału zaadaptowane zostały pomieszczenia uzyskane dzięki przeniesieniu Apteki Szpitalnej do nowej – rozbudowanej części Szpitala. Przeprowadzony został kompleksowy remont zarówno tych pomieszczeń jak i obecnie zajmowanych przez SOR. Dzięki adaptacji dodatkowych pomieszczeń powierzchnia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powiększyła się do 1.165,56 m2. Ponadto oddział został kompleksowo wyposażony w sprzęt oraz aparaturę medyczną niezbędną do diagnostyki i leczenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.Zakupiono 169 szt. sprzętu, w tym: łóżka standardowe i do intensywnej terapii, defibrylatory, respiratory, 2 aparaty RTG – stacjonarny i do zdjęć przyłóżkowych, centralny monitoring kardiologiczny dla 10 stanowisk, aparaty do znieczulenia, aparat do USG, pompy infuzyjne, stoły zabiegowe, narzędzia chirurgiczne oraz podstawowe wyposażenie meblowe, sprzęt do transportu chorych oraz sprzęt komputerowy.

Dzięki realizacji Projektu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku funkcjonuje nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy spełniający wszelkie wymagania prawne. Utworzono nowoczesną infrastrukturę zapewniającą udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia zgodnie z nowoczesnymi standardami, skrócił się czas oczekiwania na diagnostykę i umożliwiono sprawne podejmowanie działań ratowniczych.

Podczas uroczystego oddania do użytkowania oddziału Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku otrzymał liczne gratulacje i podziękowania za trud wkładany w pozyskiwanie funduszy oraz realizację inwestycji o tak dużym znaczeniu dla mieszkańców regionu płockiego.

Gratulację złożyli m.in.: Elżbieta Gapińska – Poseł na Sejm RP, Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Mirosław Orliński – Radny Województwa Mazowieckiego.

Licznie zgromadzeni goście wysłuchali wystąpienia Pana Michała Borkowskiego – Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Ratownictwa Medycznego nt. systemu ratownictwa medycznego na Mazowszu, który pogratulował Szpitalowi posiadania jednego z najnowocześniejszych oddziałów ratunkowych w Polsce.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w I kwartale 2010r. zakończyła w III kwartale 2012r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Lucyna Koper

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

Koordynator Projektu

tel.: (24) 364 63 14

e-mail: l.koper@wszplock.pl

Certyfikat SOR

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści