Przebudowa i wyposażenie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Przebudowa i wyposażenie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego dla rozwoju Mazowsza

 

 

Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-011/15-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Okres realizacji zadania: 31.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Całkowita wartość Projektu: 6 791 817,60 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 124 262,90 zł.

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 843 996,44 zł.

Pozostałe wydatki, w kwocie 823 558,226 zł sfinansowane zostały z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Ostatni remont oddziału wykonany był prawie 20 lat temu, zakończył się w 1994 r. Na bieżąco prowadzone były niezbędne prace doraźne. Oddział zlokalizowany jest w oddzielnym pawilonie oddalonym od budynku głównego. Konieczne było przeprojektowanie pomieszczeń Oddziału w celu poprawy ich funkcjonalności, rozdział funkcji poradni i izby przyjęć, wykonanie podjazdu dla karetek pogotowia. Przebudowano ciągi komunikacyjne, w salach chorych zrobiono łazienki, utworzono izolatki oraz salę intensywnej opieki medycznej. Dzięki adaptacji dodatkowych pomieszczeń utworzono salę zabiegową do wykonywania brochofiberoskopii.

Zakupione zostało kompleksowe wyposażenie, sprzęt medyczny i aparatura diagnostyczna, m.in.: łóżka, kardiomonitory, tor wizyjny oraz videobronchofiberoskopy wraz z zestawem myjni i specjalistyczną szafą do przechowywania sterylnego sprzętu endoskopowego. Badanie brochoskopowe jest jednym z podstawowych endoskopowych badań diagnostycznych wykonywanych w oddziale. Zakup bronchofiberoskopu EBUS, którego Szpital nie posiadał w ogóle umożliwi wprowadzenie nowoczesnej metody diagnostyki – ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej pozwalającej na wybranie miejsca biopsji za pomocą sondy USG wbudowanej w fiberoskop. Zakupiono również aparat do USG z opcją doppler. Umożliwi to prowadzenie diagnostyki oraz wykonywanie nakłuć węzłów chłonnych z różnicowaniem naczyń krwionośnych.

Sala intensywnej opieki medycznej wyposażona została w specjalistyczny sprzęt do terapii pacjentów. Monitoring centralny, specjalistyczne łóżka oraz stały nadzór to zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów w ciężkim stanie zdrowia jak również poprawa warunków pracy personelu medycznego.

Poprawi się również infrastruktura zewnętrzna oddziału. Dobudowana została wiata dla karetek, ułożono chodniki i zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne budynku.

Dzięki realizacji działania osiągnięte zostaną cele Projektu, którymi są:

  • dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa,
  • wprowadzenie nowoczesnych procedur diagnostycznych,
  • poprawa jakości udzielanych w Szpitalu świadczeń zdrowotnych,
  • wyrównanie różnic w wyposażeniu placówek na szczeblu lokalnym.

W ciągu roku w Szpitalu hospitalizowanych jest około 42 tys. osób, z tego w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy hospitalizowanych jest ponad 2 tys. osób. Pacjenci korzystają również ze świadczeń udzielanych w Poradni Pulmonologicznej zlokalizowanej przy Oddziale – ponad 3,5 tys. porad rocznie, oraz Domowego Leczenia Tlenem dla pacjentów z niewydolnością oddechową. Pod stałą kontrolą jest około 50 pacjentów wymagających wspomagania tlenem w warunkach domowych. Wskaźniki rezultatu przyjęte w Projekcie zakładają, iż w ciągu roku od zakończenia inwestycji Szpital wykona przy użyciu nowego sprzętu 5 200 szt. specjalistycznych badań medycznych.

Planowana inwestycja w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości usług świadczonych dla mieszkańców regionu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Nowoczesne wyposażenie, rozbudowana baza diagnostyczna i lecznicza gwarantuje wysoki poziom świadczonych przez szpital usług.

Celem Szpitala jest stałe podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku usług zdrowotnych w regionie.

 

Informacji związanych z realizacją Projektu udziela:

Lucyna Koper – Koordynator Projektu

tel.: (24) 364 63 14

e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści