Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zakończył realizację Projektu pt.: „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Okres realizacji Projektu: 07.11.2016 – 31.12.2017

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 2 270 411,63 PLN.

Dofinansowanie ze środków unijnych zgodnie z umową podpisaną w dniu 22.09.2016 r., wyniosło: 1.521.774,62 zł.

Pozostała kwota wydatkowana została z budżetu województwa mazowieckiego oraz ze środków własnych szpitala.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i skuteczności udzielania pomocy osobom w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia poprzez:

1. Usprawnianie procesu diagnostyki i leczenia poprzez doposażenie SOR w sprzęt i aparaturę medyczną,

2. Poprawę komfortu i bezpieczeństwa pacjentów korzystających ze świadczeń,

3. Unowocześnienie zaplecza diagnostyczno – zabiegowego.

 

W ramach projektu wykonana została adaptacja infrastruktury, polegająca na dostosowaniu pomieszczeń sąsiadujących ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym na jego potrzeby tak aby utworzyć obszar konsultacyjny w nowej lokalizacji, modernizacji istniejącej wiaty/podjazdu dla karetek, powiększenia obszaru obserwacji.

Ponadto zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do diagnostyki i leczenia w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Zakupiono między innymi: aparat do kompresji klatki piersiowej, aparat USG z monitorowaniem dopplerowskim, kardiomonitory wraz ze stanowiskiem centralnego monitorowania, gastroskop, bronchoskop optyczny reduktory do tlenu, respiratory, defibrylatory, opisowe stacje diagnostyczne do badań radiologicznych, fantomy do szkoleń personelu, sprzęt do transportu chorych, sprzęt komputerowy oraz inne wyposażenie niezbędne do sprawnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Lucyna Koper

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

Koordynator Projektu

tel.: (24) 364 63 14

e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści