Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną

Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość Projektu: 689 869,66 PLN.
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 488 319,19 PLN.

W ramach tego projektu zakupiono następujący sprzęt i aparaturę medyczną:

  1. Stoły operacyjne – 2 szt.
  2. Aparat do znieczulenia
  3. Diatermie – 2 szt.
  4. Wiertarka
  5. Instrumenty chirurgiczne i ortopedyczne
  6. Tor wizyjny z osprzętem
  7. Dermatom

Celem Projektu jest poprawa jakości świadczonych usług oraz wzrost dostępności do nowoczesnych metod wykonywanych zabiegów operacyjnych.

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści