Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

 

 

 

„Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach  krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”

 

19 października 2018 r. WSzZ  podpisał umowę na realizację projektu pt.: „Poprawa jakości  udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”. Projekt otrzymał  dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.06.2020 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 10 845 803,29 zł

Kwota dofinansowania EFRR wynosi: 8 671 026,63 zł

 

 

Pozostała kwota została  sfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz  środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Dzięki realizacji Projektu Szpital  zakupił sprzęt medyczny stanowiący  doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Kardiologicznego,  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologiczno- Położniczego, Urazowo- Ortopedycznego,  Nefrologicznego,   Neurologicznego, Oddziału II Chirurgii Ogólnej  i Onkologicznej, Laryngologicznego, Dermatologicznego, Dziecięcego, Neurotraumatologicznego, Neonatologicznego, Obserwacyjno- Zakaźnego, Reumatologicznego, Urologicznego, Wewnętrznego, Okulistycznego, Chirurgii Dziecięcej, Okulistycznego, Onkologicznego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej czy Bloku Operacyjnego. Ogółem w latach 2019 – 2020 Szpital zakupił   350 sztuk sprzętu medycznego. 

 

Inwestycja przyczyniła się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości usług świadczonych dla mieszkańców regionu.  Nowoczesne wyposażenie, rozbudowana baza diagnostyczna i lecznicza gwarantuje wysoki poziom świadczonych przez szpital usług.

 

    Na zdjęciu urządzenie mobilne diatermia chirurgina Na zdjęciu widac wnętrze oddziału nefrologicznego z łóżkami i aparatami do hemodializy Na zdjęciu pomieszczenei szpitalne na środku jest tor wizyjny, urzadzenie mobilne

 

Dodatkowych informacji udziela:

Lucyna Koper

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

Koordynator Projektu

tel.: 24 36 46 314

e-mail:l.koper@wszplock.pl

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści