Doskonalenie technik operacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Doskonalenie technik operacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 dla rozwoju Mazowsza

 

Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-009/15-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie inwestycji podpisana została w dniu 29 lipca 2015 r.

Okres realizacji Projektu: 28.04.2015 r. – 30.09.2015 r.

W dniu 29 września 2015 r. zakończyła się realizacja zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Całkowita wartość Projektu: 1 965 060,85 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 670 301,69 zł.

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 275 108,49 zł.

 

Pozostałe wydatki w kwocie 19 650,67 zł sfinansowane zostały z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

W ramach Projektu zakupiono specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie sal operacyjnych:

  • laparoskopowy i artroskopowy tor wizyjny wraz z osprzętem;
  • urządzenie do kruszenia kamieni moczowych z zastosowaniem medycznego lasera holmowego;
  • myjnę dezynfektor wyposażoną w nowoczesny system informatyczny zapewniający elektroniczną archiwizację parametrów procesu, oraz wydruk parametrów procesu bezpośrednio po jego zakończeniu;
  • aparat do znieczulania z wyposażeniem;
  • monitor funkcji życiowych do pracowni rezonansu magnetycznego – umożliwiający wentylowanie pacjenta nieprzytomnego w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu diagnostycznego wytwarzającego silne pole magnetyczne;
  • urządzenia do szybkiej dezynfekcji sal operacyjnych i zabiegowych;
  • lampę operacyjną;
  • stół operacyjny umożliwiający operowanie osób ze znaczną nadwagą.
  • narzędzia chirurgiczne do mikrochirurgii krtani oraz specjalistyczną wiertarkę do sali zabiegowej w oddziale laryngologicznym.

Pacjenci Szpitala, uzyskają poprawę jakości oraz dostępności do wykonywanych procedur zabiegowych. W ciągu roku w Szpitalu hospitalizowanych jest około 42 tys. osób, w tym w oddziałach zabiegowych ponad 17 tys. osób. W ciągu roku wykonywanych jest około 12 tys. zabiegów operacyjnych. Szpital dysponuje blokiem operacyjnym i specjalistami w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii dziecięcej, urologii, ginekologii, ortopedii, neurochirurgii, traumatologii, laryngologii i okulistyki. Wskaźniki rezultatu przyjęte w Projekcie zakładają, iż w ciągu roku od zakończenia inwestycji Szpital wykona przy użyciu nowego sprzętu 750 szt. specjalistycznych badań medycznych (w tym procedur zabiegowych).

 

Informacji związanych z realizacją Projektu udziela:

Lucyna Koper – Koordynator Projektu

tel.: (24) 364 63 14

e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści