Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

dla rozwoju Mazowsza

 

Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-008/15-00 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia”.

Umowa o dofinansowanie inwestycji podpisana została w dniu 21 sierpnia 2015 r.
Okres realizacji Projektu: 15.10.2014 r. – 30.09.2015 r.
Całkowita wartość Projektu: 1 660 507,78 PLN.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 1 197 891,28 PLN, w tym: 
992 192,81 PLN– ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
205 698,47 PLN – ze środków Budżetu Państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie 462 616,50 PLN sfinansowane zostały z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
W ramach Projektu zakupione zostały aparat RTG mammograf oraz aparat RTG z systemem bezpośredniej radiografii cyfrowej wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczenia dostosowującą je do wymagań montażowych zakupionego aparatu.
Zakup nowych aparatów RTG jest inwestycją o dużym stopniu innowacyjności technologicznej oraz organizacyjnej. Systemy radiografii cyfrowej bezpośredniej skonstruowane są w oparciu o najnowsze technologie dla radiografii ogólnej klasycznej, tj. wszystkich rodzajów badań wykonywanych zarówno na stole jak i na stojąco. Systemy cyfrowe dzięki stałemu udoskonalaniu procesu wykonywania badań cechują się wysoką efektywnością, niezawodnością i łatwością w obsłudze. Umożliwiają wykonanie badań z mniejszą dawką promieniowania pochłanianą przez pacjenta (pozwalają także zmierzyć i zapisać dawkę) i zwiększoną precyzją, pozwalają ograniczyć ilość zdjęć powtórzonych i wyeliminować obróbkę filmów, co w efekcie pozwala na uzyskanie większej przepustowości i lepszej efektywności pracowni RTG. Technologia ta poprawia wiarygodność diagnostyczną a także skraca całkowity czas badania.

Informacji związanych z realizacją Projektu udziela:

Lucyna Koper – Koordynator Projektu
tel.: (24) 364 63 14
e-mail: l.koper@wszplock.pl

Link do informacji o podpisaniu umowy

http://www.mazovia.eu/aktualnosci/art,5071,ponad-2-2-mln-zl-z-ue-na-plockie-inwestycje.html
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/ponad-2-2-mln-zl-z-ue-na-rozwoj-filii-politechniki-w-plocku-i-szpitala-wojewodzkiegoii.html

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści