Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną

Projekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość Projektu: 8 021 804,43 PLN.
Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 878 570,38 PLN.

W ramach podjętych działań zakupiono 199 szt. sprzętu i aparatury medycznej, w tym:

1.W ramach doposażenia diagnostyki radiologicznej:
– aparat do ESWL – 1 szt.,
– aparat RTG śródoperacyjny ze stołem endourologicznym – 1 szt.,
– aparat RTG wraz z ucyfrowieniem – 1 szt.,
– aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.,
– aparat USG – 3 szt.

2.W ramach doposażenia dializoterapii:
– aparat do hemodializ – 7 szt.,
– aparat do hemofiltracji – 1 szt.

3.W ramach doposażenia diagnostyki endoskopowej:
– automatyczna myjnia – 1 szt.,
– bronchofiberoskop – 1 szt.,
– fiberoskop – 1 szt.,
– gastroskop video – 3 szt.,
– halogenowe źródło światła – 1 szt.,
– kolonoskop video – 2 szt.,
– monitor LCD – 1 szt.,
– myjka ultradźwiękowa – 1 szt.,
– myjnie endoskopowe – 2 szt.,
– tor wizyjny do endoskopii urologicznej – 1 szt.,
– video procesor – 1 szt.,
– wideobronchofiberoskop – 1 szt.,
– wideostroboskop – 1 szt.,
– wózek do zestawu endoskopowego 1 szt.,
– zestaw do rektoskopii – 1 szt.

4.W ramach doposażenia w sprzęt do diagnostyki i terapii pacjenta:
– aparat do EKG – 12 szt.,
– defibrylator – 12 szt.,
– aparat do wspomagania oddechu noworodkowego Infant Flow – 1 szt.,
– inkubator noworodkowy – 6 szt.,
– kardiomonitor – 28 szt.,
– monitor EKG – 16 szt.,
– respirator – 14 szt.
– pulsoksymetr – 3 szt.,
– spirometr – 1 szt.,
– autorefraktometr ze stolikiem elektrycznym – 1 szt.,
– aparat do KTG – 2 szt.,
– aparat ABPM z rejestratorami – 1 szt.,
– pompa infuzyjna – 61 szt.

5.W ramach doposażenia sal operacyjnych:
– aparat do znieczulenia – 3 szt.,
– diatermia – 2 szt.,
– laser okulistyczny – 1 szt.,
– wiertarka akumulatorowa z oprzyrządowaniem – 1 szt.

Celem projektu jest:
Poprawa jakości i dostępności do lecznictwa specjalistycznego.
Rozszerzenie możliwości diagnostycznych.
Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie.
Poprawa jakości świadczonych usług.
Ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej.

Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku umożliwiło mieszkańcom regionu korzystanie ze specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania.

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści