Sala nieinwazyjnej wentylacji dla pacjentów chorych na POCHP w Oddziale Chorób Płuc

Jesteś tutaj: / Programy Polityki Zdrowotnej / Sala nieinwazyjnej wentylacji dla pacjentów chorych na POCHP w Oddziale Chorób Płuc

 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku dzięki realizacji programu polityki zdrowotnej  zadania pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2018 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w roku 2018,utworzył salę nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Została ona wyposażona  w aparaturę i sprzęt medyczny Nebulizator z zestawem akcesoriów 4 szt.; Ssak 2 szt.; Zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny) 2 szt.; Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 1 pompa strzykawkowa 4 szt; Kardiomonitor kompaktowy 4 szt.; Stacja Centralnego Monitorowania 1 szt. Zakupiona  aparatura i sprzęt medyczny pozwoli na szybszy powrót do zdrowia |po zaostrzaniu choroby POCHP.

W ramach realizowanego zadania pacjenci będą mogli korzystać z rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POCHP po leczeniu zaostrzenia choroby.

Okres realizacji zadania: 23.10.2018r do 31.12.2018r

Na realizację tego zadania Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał ze środków publicznych kwotę: 304 988,46 zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia wyniosło: 256 345,42 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło: 42 573,78 zł

Wkład własny Szpitala : 6 069,27 zł

 

  

   

 

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści