Zakup aparatu RTG z ramieniem C

Jesteś tutaj: / Polcard 2017-2020 / Zakup aparatu RTG z ramieniem C

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zakończył realizację Projektu pt.: „Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017” w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2020.

Okres realizacji Projektu: 07.11.2017 – 31.12.2017

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 746 622, 51 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Zdrowia: 580 670,57 zł

Pozostała kwota wydatkowana została z budżetu województwa mazowieckiego oraz ze środków własnych szpitala.

W ramach projektu zakupiony został wysokiej klasy mobilny aparat rtg z ramieniem C do procedur wewnątrznaczyniowych, dzięki któremu zostanie podniesiona jakość usług świadczonych mieszkańcom regionu.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i skuteczności udzielania pomocy osobom w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez usprawnianie procesu diagnostyki i leczenia w oddziale kardiologii.

Pacjenci Szpitala uzyskali dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób serca.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści