Doposażenie sali chorych w Oddziale Wewnętrznym

Jesteś tutaj: / POLCARD 2017-2020 / Doposażenie sali chorych w Oddziale Wewnętrznym

 

 

Wojewódzki Szpital zespolony w płocku zakończył realizację zadania w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób  wewnętrznych w roku 2018, została zakupiona centrala monitorująca i monitory kardiologiczne dla Oddziału Wewnętrznego. Zakupiony sprzęt umożliwił doposażenie sali chorych, co poprawi bezpieczeństwo pacjentów wymagających stałego monitorowania kardiologicznego oraz jakość opieki medycznej w Oddziale Wewnętrznym.

Okres realizacji zadania: 27.11.2018r- 31.12.2018r.

Na realizację tego zadania Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał ze środków publicznych kwotę: 114 607,50 zł

 Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia wyniosło: 83 402,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło: 28 924,81zł

Wkład własny Szpitala : 2 280,69 zł

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści