Spis telefonów

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

KANCELARIA 243646322 FAX. 243646821

REJESTRACJA GŁÓWNA 243646257

REJESTRACJA DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 24 36 46 242

DYREKCJA

SEKRETARIAT DYREKTORA 243646100

SEKRETARIAT DYREKTORA 243646105

SEKRETARIAT DYREKTORA, fax 243646101

SEKRETARIAT ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 243646106

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA NACZELNA PIELĘGNIARKA/PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK 243646103/243646107

SEKRETARIAT NACZELNEGO LEKARZA 243646108

SEKRETARIAT NACZELNEGO LEKARZA 243646104

SEKRETARIAT ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKSPLOATACYJNO- TECHNICZNYCH 243646109

SEKRETARIAT ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKSPLOATACYJNO- TECHNICZNYCH 243646737

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

KIEROWNIK 243646314

ZASTĘPCA KIEROWNIKA 243646321

SPRAWY ORGANIZACYJNE 243646320

PROMOCJA I MARKETING 243646733

FUNDUSZE STRUKTURALNE 243646314 / 243646736

KANCELARIA 243646322 FAX. 243646821

ARCHIWUM ADMINISTRACYJNE 243646736

DZIAŁ KADR I SZKOLENIA

SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACJI CHORYCH

KIEROWNIK 243646338

DOKUMENTACJA CHORYCH 243646335

STATYSTYKA 243646328

ARCHIWUM MEDYCZNE 243646326

STATYSTYKA 243646819

DZIAŁ FINANSÓW I ANALIZ EKONOMICZNYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY 243646307

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 243646306

KOSZTY 243646315

LIKWIDATURA 243646308

INWENTARYZACJA 243646316

KASA 243646309

STANOWISKO DS.PROCEDUR MEDYCZNYCH 243646311

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 243646311

INWENTARYZACJA 243646815

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE tel/fax. 243646310

KIEROWNIK 243646323

SEKCJA INWESTYCYJNO-REMONTOWA

KIEROWNIK 243646330

ROZLICZENIA 243646334, fax 243646329

SEKCJA ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZA

KIEROWNIK 243646356

INSPEKTOR DS. GOSPODARCZYCH 243646337

SPRAWY ADMINISTRACYNO- GOSPODARCZE 243646410

FAX 243646135

SEKCJA ZAOPATRZENIA

KIEROWNIK 243646339, fax 243646341

ZAOPATRZENIE tel/fax. 243646412

MAGAZYN MEDYCZNY 243646411

MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 243646375

MAGAZYN PAPIERNICZY 243646319

MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH 243646401

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tel./fax. 243646313

MAGAZYN MEDYCZNY 243646822

MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ 243646236

SEKCJA INFORMATYKI

INFORMATYCY 243646327

POZOSTAŁE

RADCA PRAWNY 243646325

KAPELAN SZPITALNY 243646347

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA PRZYCHODNI 243646289

PEŁNOMOCNIK DS.PRAW PACJENTÓW 243646289

KONSULTANT DS. KOMBATANTÓW 243646289

PSYCHOLOG KLINICZNY 243646282

PSYCHOLOG LOGOPEDA 243646288

STARSZY DIETETYK SZPITALA 243646358

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 243646728

ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH/PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE 24 3646303

STANOWISKO PRACY DS. BHP I P.POŻ 243646336

URZĄD POCZTOWY 243646346

OCHRONA-BUDYNEK A 243646353

OCHRONA- BUDYNEK B 243646814

STANOWISKO PRACY DS. SOCJALNYCH 243646431

STANOWISKO PRACY DS. SOCJALNYCH PACJENTÓW 243646331

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

REJESTRACJA 243646257

REJESTRACJA 243646258

REJESTRACJA 243646360

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 243646284

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 243646259

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 243646265

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA 243646281

PORADNIA PULMONOLOGICZNA 243646262

PORADNIA OKULISTYCZNA 243646263

PORADNIA FONIATRYCZNA 243646264

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 243646267

PORADNIA HEMATOLOGICZNA 243646268

PORADNIA HEMATOLOGICZNA 243646273

PORADNIA UROLOGICZNA 243646270

PORADNIA NEFROLOGICZNA 243646273

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 243646277

PORADNIA REHABILITACYJNA 243646278

PORADNIA REHABILITACYJNA 243646280

PORADNIA REHABILITACYJNA 243646283

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 243646279

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 243646759

PORADNIA DERMATOLOGICZNA 243646285

PORADNIA NEUROLOGICZNA 243646290

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH 243646402

GABINET BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 243646281

PORADNIA LOGOPEDYCZNA 243646288

PORADNIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA ORAZ KONTROLI ROZRUSZNIKÓW 243646700

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DLA DZIECI

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI 243646276

PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ 243646274

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI 243646271

PORADNIA NEONATOLOGICZNA 243646266

PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

PORADNIA ONKOLOGICZNA 243646294

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ " NA WINIARACH"

REJESTRACJA 243646300

REJESTRACJA 243646301

KIEROWNIK 243646302

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

GABINET STOMATOLOGICZNY 243646292

ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

KIEROWNIK 243646248

REJESTRACJA 243646246

KINEZYTERAPIA 243646250

FIZYKOTERAPIA 24 3646245

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

REJESTRACJA 243646242

POKÓJ LEKARSKI 243646359

POKÓJ TECHNIKÓW 243646243

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 243646744

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 243646729

PRACOWNIA USG 243646238

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 243646853

KIEROWNIK 243646426

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 243646240

PRACOWNIA MAMMOGRAFII 243646238

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

KIEROWNIK 243646233

SEKRETARIAT 243646230

SEKRETARIAT fax 243646234

REJESTRACJA BADAŃ 243646225

POKÓJ POBRAŃ KRWI 243646235

PRACOWNIA BIOCHEMII 243646425

PRACOWNIA IMMUNOCHEMII 243646424

PRACOWNIA INFORMATYKI I STATYSTYKI LABORATORYJNEJ 243646229

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI 243646781

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

KIEROWNIK 243646223

LABORATORIUM (p. Asystentów) 243646222

LABORATORIUM (sekretariat) 243646224

PROSEKTORIUM 243646221

ZAKŁAD BAKTERIOLOGII

KIEROWNIK 243646231

SEKRETARIAT TEL/FAX 243646226

PRACOWNIA PRĄTKA GRUŹLICY 243646763

PRACOWNIA BEZTLENOWCÓW 243646764

PRACOWNIA BAKTERIOLOGII KLINICZNEJ 243646765

BLOK OPERACYJNY

KIEROWNIK 243646734

BLOK OPERACYJNY- PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646114

BLOK OPERACYJNY- PIELĘGNIARKI 243646113

SALA PRZEDOPERACYJNA - PIELĘGNIARKI 243646102

SALA PRZEDOPERACYJNA 1 243646416

SALA PRZEDOPERACYJNA 2 243646417

SALA PRZEDOPERACYJNA 3 243646418

SALA PRZEDOPERACYJNA 4 243646419

SALA PRZEDOPERACYJNA 5 243646420

SALA POOPERACYJNA – PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646110

SALA POOPERACYJNA - PIELĘGNIARKI 243646111

SALA POOPERACYJNA SEPTYCZNA -PIELĘGNIARKI 243646115

SALA POOPERACYJNA ASEPTYCZNA-PIELĘGNIARKI 243646117

POKÓJ LEKARSKI ANESTEZJOLOGÓW 243646120

POKÓJ LEKARSKI ANESTEZJOLOGÓW 243646121

PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE 243646119

CENTRALNA STERYLIZACJA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646116

PIELĘGNIARKI 243646374

CENTRALNA STERYLIZACJA 243646116

I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

ORDYNATOR 243646122

POKÓJ LEKARSKI 243646125

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646124

PIELĘGNIARKI 243646126

SEKRETARIAT 243646123

II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

ORDYNATOR 243646133

POKÓJ LEKARSKI 243646136

POKÓJ LEKARSKI 243646378

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646379

PIELĘGNIARKI - ODCINEK SEPTYCZNY 243646131

PIELĘGNIARKI - ODCINEK ASEPTYCZNY 243646132

SEKRETARIAT 243646134

ODDZIAŁ NEUROTRAUMATOLOGICZNY

ORDYNATOR 243646128

POKÓJ LEKARSKI 243646129

POKÓJ LEKARSKI FAX 243646727

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646127

PIELĘGNIARKI 243646130

ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ

ORDYNATOR 243646138

POKÓJ LEKARSKI 243646381

POKÓJ LEKARSKI 243646137

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646140

PIELĘGNIARKI 243646139

SEKRETARIAT 243646380

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

ORDYNATOR 243646407

POKÓJ LEKARSKI 243646143

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646141

PIELĘGNIARKI - DYŻURKA 243646142

PIELĘGNIARKI – POKÓJ SOCJALNY 243646142

SEKRETARIAT 243646144

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

IZBA PRZYJĘĆ 243646800

POKÓJ LEKARSKI (NIEMOWLĘTA) 243646806

POKÓJ LEKARSKI (DZIECI STARSZE) 243646801

POKÓJ LEKARSKI (DZIECI STARSZE) 243646147

PIELĘGNIARKI (NIEMOWLĘTA) 243646805

PIELĘGNIARKI (DZIECI STARSZE) 243646145

SEKRETARIAT 243646148

ORDYNATOR 243646146

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646422

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

GINEKOLOGIA - ORDYNATOR 243646152

GINEKOLOGIA - POKÓJ LEKARSKI 243646151

GINEKOLOGIA - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646150

GINEKOLOGIA – DYŻURKA POŁOŻNYCH 243646149

GINEKOLOGIA – SEKRETARIAT 243646391

GINEKOLOGIA – SALA POOPERACYJNA 243646390

GINEKOLOGIA – GABINET ZABIEGOWY 243646389

GINEKOLOGIA – PRACOWNIA USG 243646388

POŁOŻNICTWO – PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646199

POŁOŻNICTWO –DYŻURKA POŁOŻNYCH 243646197

POŁOŻNICTWO-SEKRETARIAT 243646196

POŁOŻNICTWO -POKÓJ LEKARSKI 243646198

BLOK PORODOWY -PIELĘGNIARKI 243646393

BLOK PORODOWY – SALA PORODOWA 243646195

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

ORDYNATOR 243646159

POKÓJ LEKARSKI 243646761

POKÓJ LEKARSKI 243646156

POKÓJ LEKARSKI 243646158

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646154

PIELĘGNIARKI 243646153

PIELĘGNIARKI 243646155

PIELĘGNIARKI 243646762

SEKRETARIAT 243646157

PRACOWNIA HEMODYNAMICZNA 243646370

POKÓJ BADAŃ/ POKÓJ OPISÓW 243646369

OŚRODEK INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ 243646155

OŚRODEK ELEKTROTERAPII 243646700

OŚRODEK ELEKTROTERAPII 243646762

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

ORDYNATOR 243646160

POKÓJ LEKARSKI 243646162

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646396

PIELĘGNIARKI 243646161

SEKRETARIAT 243646542

GABINET ZABIEGOWY 243646395

PRACOWNIA BADAŃ SŁUCHU 243646261

PRACOWNIA BADAŃ SŁUCHU 243646293

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

ORDYNATOR 243646164

POKÓJ LEKARSKI 243646167

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646163

PIELĘGNIARKI 243646166

POKÓJ LEKARSKI 243646778

SEKRETARIAT 243646777

POKÓJ LEKARSKI- OŚRODEK DIALIZ 243646383

SALA DIALIZ 243646165

SALA DIALIZ 243646795

TECHNICY 243646787

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

ORDYNATOR 243646169

POKÓJ LEKARSKI 243646170

POKÓJ LEKARSKI 243646386

POKÓJ LEKARSKI 243646776

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646172

PIELĘGNIARKI 243646171

PIELĘGNIARKI 243646363

PIELĘGNIARKI 243646775

SEKRETARIAT 243646385

LEKARZ DYŻURNY 243646362

POKÓJ SZKOLENIOWY, KONFERENCYJNY 243646774

EKG,USG 243646771

EMG 243646772

EEG 243646247

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

ORDYNATOR 243646175

POKÓJ LEKARSKI 243646175

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646367

PIELĘGNIARKI-PATOLOGIA NOWORODKA 243646174

SEKRETARIAT 243646392

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

ORDYNATOR 243646176

POKÓJ LEKARSKI 243646178

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646405

PIELĘGNIARKI 243646177

CHIRURGIA I-GO DNIA 243646406

IZBA PRZYJĘĆ / SEKRETARIAT 243646409

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ORDYNATOR 243646181

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646182

PIELĘGNIARKI 243646179

PIELĘGNIARKI - DYŻURKA 243646421

POKÓJ LEKARSKI 243646180

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - B

POKÓJ LEKARSKI 243646185

PIELĘGNIARKI 243646184

PIELĘGNIARKI 243646183

SEKRETARIAT 243646373

ODDZIAŁ URAZOWO - ORTOPEDYCZNY

ORDYNATOR 243646186

POKÓJ LEKARSKI 243646187

POKÓJ LEKARSKI 243646397

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646189

PIELĘGNIARKI I 243646188

PIELĘGNIARKI II 243646398

SEKRETARIAT 243646399

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

ORDYNATOR 243646190

POKÓJ LEKARSKI 243646191

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646194

PIELĘGNIARKI ODCINEK DAMSKI 243646192

PIELĘGNIARKI ODCINEK MĘSKI 243646193

SEKRETARIAT 243646413

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

POKÓJ LEKARSKI 243646203

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646200

PIELĘGNIARKI 243646202

SEKRETARIAT 243646387

ORDYNATOR 243646201

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

ORDYNATOR 243646204

POKÓJ LEKARSKI 243646207

PIELĘGNIARKI 243646205

SALA ENDOSKOPOWA 243646394

PRACOWNIA ESWL 243646168

SEKRETARIAT 243646206

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646232

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ORDYNATOR 243646209

POKÓJ LEKARSKI 243646212

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646210

PIELĘGNIARKI ODCINEK MĘSKI 243646211

PIELĘGNIARKI ODCINEK DAMSKI 243646471

SEKRETARIAT 243646382

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY

ORDYNATOR 243646214

POKÓJ LEKARSKI 243646213

POKÓJ LEKARSKI II 243646403

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646215

PIELĘGNIARKI ODCINEK I 243646216

PIELĘGNIARKI ODCINEK II 243646217

SEKRETARIAT 243646404

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ORDYNATOR 243646254

POKÓJ LEKARSKI 243646253

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646732

DYŻURKA PIELĘGNIAREK 243646252

SEKRETARKI 243646256

GABINET ZABIEGOWO-URAZOWY 243646850

ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH/PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE

ZESPÓŁ KONTROLI/PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE 3646303

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA 3646249

ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY

DYŻURKA PIELĘGNIAREK 243646828

SEKRETARIAT 243646298

ORDYNATOR 243646825

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 243646296

APTEKA SZPITALNA

KIEROWNIK 243646218

EKSPEDYCJA 243646220

KSIĘGOWOŚĆ 243646372

REJESTRACJA GŁÓWNA

REJESTRACJA GŁÓWNA 24 36 46 257

REJESTRACJA GŁÓWNA 24 36 46 258

REJESTRACJA GŁÓWNA 24 36 46 360

DZIAŁ KADR I PŁAC

SEKCJA KADR 243646318

SEKCJA KADR 243646376

KIEROWNIK/ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU KADR I PŁAC 243646324

SEKCJA PŁAC 243646312

SEKCJA PŁAC 243646830

KIEROWNIK SEKCJI PŁAC 243646415