Opieka psychiatryczna na Mazowszu

Jesteś tutaj: / Opieka psychiatryczna na Mazowszu

Zdrowie psychiczne według WHO definiowane jest jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Definicja ta pochodzi z 1948 r.

Doceniając wagę i znaczenie tej sfery życia, Samorząd Województwa Mazowieckiego opracował Informator Zdrowia Psychicznego, który zawiera najważniejsze wiadomości związane z najczęściej występującymi zaburzeniami, jak również dane teleadresowe placówek, w których można uzyskać pomoc.

Zapraszamy do lektury Przewodnika dostępnego na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

https://www.zdrowemazowsze.mazovia.pl/zdrowie-psychiczne/informator-zdrowia-psychicznego

Prezentujemy również bazę kontaktów do placówek w województwie mazowieckim świadczących poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – i poziom referencyjności.

Baza

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści