Centralna Sterylizacja

Jesteś tutaj: / Centralna Sterylizacja

KIEROWNICTWO

 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Marzena Pilarczyk

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Renata Kobla

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Specjalizacja:

 

Centralna Sterylizacja świadczy usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego, wszystkich oddziałów, poradni i pracowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Odpowiada wymaganiom aktualnych norm i przepisów.

Centralna Sterylizacja posiada trzy odrębne strefy robocze:

  • Strefa brudna: przyjęcie materiału/sprzętu skażonego jego segregacja, mycie i dezynfekcja.
  • Strefa czysta: kontrola, konserwacja, kompletowanie i pakowanie materiału/sprzętu, załadowanie sterylizatorów.
  • Strefa sterylna: rozładownie sterylizatorów i ekspedycja materiału/sprzętu sterylnego.

Metody sterylizacji stosowane w naszym Szpitalu:

  • Para wodna (134ºC i 121ºC)
  • Niskotemperaturowa (plazmowa)

Procesy mycia i dezynfekcji kontrolowane są wskaźnikami chemicznymi, a procesy sterylizacji za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych. Dokumentacja przeprowadzanych procedur podlega archiwizacji w formie papierowej i elektronicznej.

W Centralnej Sterylizacji wykonujemy i sterylizujemy metodą sterylizacji parowej rocznie około 360 000 tysięcy sztuk narzędzi pojedynczych, zestawów narzędzi operacyjnych, wszelkiego rodzaju pakietów materiału opatrunkowego oraz około 4 000 sztuk pakietów w sterylizacji plazmowej.

 

Posiadany sprzęt:
  • cztery przelotowe myjnie – dezynfektory
  • jedna myjka ultradźwiękowa
  • trzy przelotowe sterylizatory parowe z własną wytwornicą pary
  • dwa sterylizatory plazmowe.

 

Działalność naukowa: Centralna Sterylizacja przyjmuje słuchaczy na praktyczną naukę zawodu technika sterylizacji medycznej.

 

 

Numery kontaktowe

 

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 61 18 strefa czysta – (24) 364 61 16.

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 6.00 do 20.00 i w soboty od 6:00 do 13:35

Lokalizacja: Budynek A, parter

 

     

 

       
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści