Kliniczny Oddział Reumatologiczny

Jesteś tutaj: / Kliniczny Oddział Reumatologiczny

KIEROWNICTWO

 

 

Kierownik
dr n. med. Andrzej Bielski

specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Zastępca Kierownika
lek. Maria Grabowska

specjalista  reumatologii
 

Kierownik Ośrodka Terapii Biologicznej
lek. Ewa Kaliszuk-Kamińska

Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Anna Krajewska

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego,
anestezjologii i intensywnej terapii
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
piel. Elżbieta Kierzkowska

Specjalizacja:

 

Kliniczny Oddział Reumatologiczny prowadzi program lekowy w zakresie leczenia biologicznego.

Świadczy usługi w zakresie:

 1. Diagnostyki i leczenia przewlekłych zapalnych chorób autoimmunologicznych:
 • RZS
 • Toczeń rumieniowaty układowy
 • Zespół Sjogrena
 • Twardzina układowa
 • Zapalenie wielomięśniowe i skórno- mięśniowe
 • Zapalenie naczyń
 • Spondyloartropatie seronegatywne (tj. ZZSK, ŁZS, reaktywne zapalenia stawów, postacie niezróżnicowane)
 1. Diagnostyki i leczenia chorób reumatologicznych:
 • dna moczanowa
 • osteoporoza
 • choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych
 • inne określone i nieokreślone choroby reumatoidalne
 1. Kwalifikacji i  leczenia biologicznego pacjentów w ramach programów lekowych NFZ tj. aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów, aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS), aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), aktywnej postaci spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK.

Oddział Reumatologiczny funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku od 1974 r. 1 czerwca 2024 r. zyskał status oddziału klinicznego, co jest pokłosiem umowy zawartej między Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku a Akademią Mazowiecką w Płocku, która określa warunki i zasady udostępniania uczelni komórek organizacyjnych szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w celu kształcenia studentów na kierunku lekarskim prowadzonym przez Akademię. Profesjonalną opiekę medyczną dorosłym pacjentom zapewnia doświadczona i wyszkolona kadra lekarsko- pielęgniarska. Oddział posiada kapilaroskop do wykonywania badania mikrokrążenia. Ściśle współpracuje z innymi komórkami Szpitala: Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopową, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Patomorfologii oraz Zakładem Usprawnienia Leczniczego.

 

Numery kontaktowe

 

Pokój lekarski – (24) 364 62 03

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 62 00

Dyżurka pielęgniarek -(24) 364 62 02

Sekretariat – (24) 364 63 87

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem – 48 532 755 767

Wymagania dotyczące przyjęć planowych:

Przyjęcia planowe:

Pacjent zgłasza się na ogólną Izbę Przyjęć na podstawie e- skierowania zgodnie z wyznaczoną wcześniej planowaną data przyjęcia. Przed przyjęciem, w ramach pobytu na Izbie zakładana jest dokumentacja i chory kierowany jest na Oddział, gdzie wykonywane są badania diagnostyczne i laboratoryjne.

Przyjęcia nagłe:

Pacjent zgłasza się z e- skierowaniem do Ogólnej Izby Przyjęć. O przyjęciu na Oddział decyduje kwalifikacja lekarska, która odbywa się w czasie pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć. Zakładana jest dokumentacja medyczna
i pacjent kierowany jest na Oddział.

Pacjent kierowany na Oddział, w momencie zgłoszenia się do Szpitala powinien posiadać:

 1. skierowanie;
 2. wyniki dotychczas wykonywanych badań;
 3. wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki;
 4. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 5. przybory toaletowe, bieliznę osobistą

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek Główny A, IV piętro

Liczba łóżek: 22

Liczba pacjentów: ponad 700 rocznie.

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści