Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jesteś tutaj: / Szpitalny Oddział Ratunkowy

KIEROWNICTWO

 

Kierownik

lek. Jerzy Pomirski

specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, hematologii i medycyny ratunkowej

 
Zastępca Kierownika

lek. Piotr Podolski

specjalista z zakresu  chirurgii ogólnej

Zastępca Kierownika

lek. Monika Olszewska

specjalista z zakresu medycyny ratunkowej

specjalista II stopnia chirurgii dziecięcej

Zastępca Kierownika

lek. Piotr Mrówczyński

specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej

 

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

 mgr piel. Hanna Maćkowska

specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii

i intensywnej terapii, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Elżbieta Leszczyńska

specjalista  pielęgniarstwa ratunkowego

 

Specjalizacja:

Wykaz podstawowych usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

  • procedury diagnostyczno-terapeutyczne, w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce
    i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej,
  • kwalifikacja pacjentów do hospitalizacji.

 

Numery kontaktowe

Strefa zielona:

Rejestracja pacjentów, Izba Przyjęć, przyjęcia planowe- (24) 364 65 51

Koordynator- (24) 364 68 44

Strefa żółta i czerwona:

Ordynator – (24) 364 62 54

Pokój lekarski SOR- (24) 364 62 53

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 67 32

Dyżurka pielęgniarek  SOR- (24) 364 68 68

Rejestracja pacjentów SOR – (24) 364 62 56

SOR część urazowa pok.36- (24) 364 68 50

 

Wymagania dotyczące przyjęć

1. Pacjent zgłaszający się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku niezwłocznie zostaje poddany segregacji medycznej. Zostaje także zaopatrzony w opaskę identyfikacyjną, której kolor określa jaka została mu przypisana kategoria pilności i na której jest zapisany maksymalny przewidywany czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym
lub niebieskim, zostają poinformowane o n/w możliwościach uzyskania świadczenia zdrowotnego:

  • w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 18.00 – u lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;
  • w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a godziną 8.00 rano dnia następnego
    oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo – w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

2. Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w przedmiocie skierowania pacjenta na leczenie do oddziałów WSzZ w Płocku lub odmowy przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego a także podjęcie decyzji przez lekarza oddziału w przedmiocie przyjęcia pacjenta do oddziału wynosi łącznie do 72 godzin.

 

 

*Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

 

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek A, parter

Liczba łóżek: 9 w tym 2 intensywnej opieki medycznej

Liczba pacjentów: ok 10 000 rocznie

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści