Oddział Onkologiczny

Jesteś tutaj: / Oddział Onkologiczny

KIEROWNICTWO

Kierownik

lek. Anna Fleming

specjalista z zakresu chemioterapii nowotworów
oraz onkologii klinicznej

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Renata Dolińska

specjalista w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Beata Sadowska

specjalista w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego

 

 

Specjalizacja:

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale Onkologicznym to leczenie pacjentów
z rozpoznaną chorobą nowotworową:

 • piersi
 • jelita grubego
 • żołądka
 • prostaty
 • płuc
 • trzustki
 • pęcherza moczowego

Wykonywanie procedur  w zakresie chemioterapii w trybie:

 • stacjonarnym
 • jednodniowym
 • ambulatoryjnym

W ramach Oddziału Onkologicznego prowadzone jest leczenie nowotworów: chemioterapią, hormonoterapią, immunoterapią oraz leczenie ukierunkowane molekularnie.

Pacjenci mają dostęp do leczenia nowoczesnymi lekami w programach lekowych refundowanych przez NFZ.

Leki cytostatyczne przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę farmaceutów w nowoczesnej pracowni. Rocznie podawanych jest tu ponad 4 000 tys. wlewów cytostatycznych. Oddział podaje wielolekowe schematy chemioterapii przy użyciu nowoczesnego sprzętu, a w ramach konsylium onkologicznego podejmowane są decyzje terapeutyczne na podstawie opinii chirurga onkologa, onkologa klinicznego i radioterapeuty oraz lekarzy innych specjalności.

W przypadku rozpoznania raka piersi, Oddział dysponuje leczeniem w zakresie wszystkich programów lekowych.
W tym przypadku, szybka ścieżka onkologiczna zapewnia również możliwość umówienia wizyty w Poradni Onkologicznej.

W strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Oddział funkcjonuje od 2000 r.

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności:  Centrum Onkologii w Warszawie

 

Numery kontaktowe

Kierownik – (24) 364 68 25

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 62 96

Dyżurka Lekarska- (24) 364 68 26

Dyżurka Pielęgniarek/ Oddział Onkologii Stacjonarnej– (24) 364 68 28

Dyżurka Pielęgniarek/ Oddział Onkologii Jednego Dnia- (24) 364 68 29

 

Sekretariat – (24) 364 62 98/364 64 53

Rejestracja Poradni Onkologicznej: (24) 364 62 94

 

 

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych:

Każdy Pacjent, który został zakwalifikowany do chemioterapii ze skierowaniem zgłasza się bezpośrednio do sekretariatu Oddziału Onkologicznego. Tu zakładana jest historia choroby, następnie pacjent kierowany jest do właściwego gabinetu lekarskiego, gdzie oczekuje na badanie przez lekarza prowadzącego.

Niezależnie od trybu leczenia Pacjent powinien posiadać:

 • skierowanie,
 • dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy,
 • wyniki dotychczas wykonanych badań,
 • wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki,
 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego.

W przypadku Pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym prosimy o zabranie:

 • przyborów toaletowych, bielizny osobistej, kapci, obuwia pod prysznic,
 • by uniknąć problemów podczas wypełniania dokumentacji medycznej, w przypadku wady wzroku niezbędne są okulary do czytania.

Dla usprawnienia procesu oczekiwania na przyjęcie proponujemy godziny:

 • dla chemioterapii podawanej dożylnie i podskórnie- 7.30- 10.30;
 • dla chemioterapii podawanej doustnie i domięśniowo ( Faslodex)- 11.00- 12.30;
 • pozostałe wizyty ( w tym kontrole, płukanie portów, podanie Zoladexu/ Reseligo)- po godz. 12.30.

Proszę pamiętać, że o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz w gabinecie.

 

Przed wejściem na Oddział prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej w portierni ulokowanej na parterze budynku.

Zasady odwiedzin

 

Lokalizacja: Budynek J, I piętro.

Liczba łóżek: 32 w tym 2 intensywnego nadzoru medycznego

Liczba pacjentów: ponad 2650 hospitalizacji

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści