Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

Jesteś tutaj: / Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

KIEROWNICTWO

 

Ordynator

lek. Ewa Milik- Józefiak

specjalista chorób zakaźnych

Zastępca Ordynatora

lek. Justyna Ulińska

specjalista chorób zakaźnych

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel.  i zdrowia publicznego Małgorzata Agnieszka Michalska  

specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:
Teresa Grudnicka   

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Specjalizacja:

 

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej, m.in.:

 • posocznicy,
 • biegunek,
 • neuroinfekcji,
 • chorób odkleszczowych,
 • wirusowych zapaleń wątroby,
 • chorób zawleczonych u osób, które przebywały w krajach tropikalnych.

Ponadto, na Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby w ramach programów terapeutycznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod diagnostycznych, w tym możliwością wykonania biopsji wątroby. Zapewnia to dostęp do najwyższych standardów leczenia przeciwwirusowego dla chorych z naszego regionu.

Oddział prowadzi także wstępną kwalifikację chorych do przeszczepu wątroby.

Na Oddział przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 18 lat.

Na potrzeby walki z pandemią COVID-19, Oddział Obserwacyjno- Zakaźny sprawnie transformował w jednostkę zapewniającą izolację i leczenie chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zabezpieczając w ten sposób potrzeby Płocka i okolicznych powiatów.

W strukturze WSzZ w Płocku Oddział funkcjonuje nieprzerwanie od 1969 r. Został tu przeniesiony z ulicy Bieruta (obecnie Misjonarskiej). Zajmuje od początku osobny, parterowy pawilon ulokowany na wschód od budynku głównego. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, jak również pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pawilon został wyremontowany i rozbudowany, a sam Oddział wyposażony w nowe meble oraz sprzęt i aparaturę medyczną. Przed budynkiem powstał zadaszony podjazd dla karetek, zniknął również dotychczasowy podział na dwa odcinki. Obecnie pacjenci hospitalizowani są na jednym odcinku, z 15 salami (11 pokoi 2 – łóżkowych z pomieszczeniem higienicznosanitarnym, 1 pokój 1 – łóżkowy z pomieszczeniem higienicznosanitarnym, 3 izolatki z pomieszczeniem higienicznosanitarnym i śluzą). Prace przygotowawcze do remontu rozpoczęły się w 2019 r., natomiast prace budowlane prowadzone były w latach 2021-2023.

 

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności: Procesy diagnostyczno- terapeutyczne Oddział opiera na rekomendacjach polskich i światowych towarzystw naukowych.

 

 

Działalność naukowa: Oddział prowadzi staże specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w chorobach zakaźnych, wewnętrznych, pediatrii i medycynie rodzinnej.

 

Numery kontaktowe

Ordynator – (24) 364 62 16

Pokój lekarski I- (24) 364 68 71

Pokój lekarski II/lekarz dyżurny (24) 36462 13

Sekretariat – (24) 364 64 04

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 62 15

Pielęgniarki Odcinek I – (24) 364 62 14

Pielęgniarki Odcinek II –(24) 364 62 17,(24) 36468 72

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem-
48 532 756 234

 

e-mail: zakazny@wszplock.pl

 

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych: Pacjent powinien posiadać:

 1. skierowanie;
 2. wyniki dotychczas wykonywanych badań;
 3. wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki;
 4. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 5. przybory toaletowe, bieliznę osobistą.

Pacjent zgłasza się bezpośrednio do Izby Przyjęć ulokowanej w budynku Oddziału Zakaźnego.

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek C

Liczba łóżek: 26

Liczba pacjentów: około 750 rocznie

 

   

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści