Oddział Nefrologiczny

Jesteś tutaj: / Oddział Nefrologiczny

KIEROWNICTWO

 

Ordynator
lek. Michał Kuriga

specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

 

Zastępca Ordynatora
lek. Michał Ostrowski

specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

 

Zastępca Ordynatora
lek. Dorota Szewczyk

specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Katarzyna Ziółkowska

specjalista pielęgniarstwa
nefrologicznego i zachowawczego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Renata Tankielun

specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

 

Specjalizacja:

Do wykazu podstawowych usług świadczonych przez Oddział  Nefrologiczny, w tym Ośrodek Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku należy diagnostyka i leczenie pacjentów z:

 • pierwotnymi i wtórnymi zapaleniami kłębuszkowymi nerek wraz z diagnostyką biopsyjną nerek,
 • dziedzicznymi chorobami nerek,
 • przewlekłą niewydolnością nerek, także wtórną do chorób ogólnoustrojowych,
 • wymagających opieki przeddializacyjnej w tym programy lekowe w Poradni Nefrologicznej,
 • nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami z katalogu chorób wewnętrznych.

Oddział prowadzi leczenie nerkozastępcze wszystkimi technikami hemodializ i dializą otrzewnową oraz wykonuje samodzielnie procedury wytworzenia dostępu do tych dializ.

Szczegółowy wykaz procedur wykonywanych z tytułu udzielania w/w świadczeń:

 • hemodializa-HD,
 • hemodiafiltracja-HDF,
 • hemodializa rozszerzona-HDx,
 • dializa otrzewnowa ADO i CADO,
 • implantacja cewnika ostrego do hemodializ,
 • implantacja cewnika tunelizowanego permamentnego do hemodializ,
 • biopsja nerki po kontrolą USG,
 • biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe innych narządów pod kontrolą USG,
 • ambulatoryjne monitorowane automatyczne ciśnienia tętniczego ABPM,
 • Holter EKG,
 • EKG spoczynkowe 12-kanałowe,
 • USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, szyi, sutków,
 • Doppler naczyń jamy brzusznej, nerkowych kończyn dolnych i górnych,
 • ECHO serca,
 • punkcje opłucnej i innych zbiorników w jamach ciała pod kontrolą USG.

Oddział Nefrologiczny w strukturze WSzZ w Płocku   funkcjonuje od stycznia 1980 roku, najpierw jako Ośrodek Dializ Pozaustrojowych w Oddziale Wewnętrznym, a od 1985 roku jako samodzielny podmiot. Oddział  zajmuje się głównie leczeniem pacjentów z chorobami nerek, nadciśnieniem tętniczym, chorobami wielonarządowymi z towarzyszącą niewydolnością nerek oraz zatruciami. Funkcjonujący w ramach Oddziału Ośrodek Dializ wykonuje dializy dla pacjentów z regionu Płocka, Sierpca, Gostynina i Wyszogrodu, a Ośrodek Dializ dysponuje osobnymi salami zabiegowymi, szkoleniowymi i  6 łóżkami stacjonarnymi.

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/ innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności:

 

Oddział współpracuje z Instytutem Transplantologii, Centralną Listą Biorców.

 

Nagrody:

Medal pamiątkowy „Pro Masovia” dla Oddziału Neurologicznego Nefrologicznego przyznany za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

 

Działalność naukowa:
 • organizacja konferencji Płockie Dni Nefrologiczne,
 • prowadzenie programów lekowych

 

Numery kontaktowe

 

Ordynator – tel/fax.: (24364 61 64

Pokój lekarski – tel/fax.: (24364 61 67

Pielęgniarka Oddziałowa – (24364 61 63

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem –
48 532 755 944

Dyżurka pielęgniarek – (24364 61 66

Ośrodek Dializ – tel/fax.: (24364 63 83

e-mail: nefrologia@wszplock.pl

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem –
48 532 755 945

 

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych

Pacjent kierowany na Oddział na zabieg planowy,
w momencie zgłoszenia się do Szpitala powinien posiadać:

 1. skierowanie;
 2. wyniki dotychczas wykonywanych badań;
 3. wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki;
 4. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 5. przybory toaletowe, bieliznę osobistą.

 

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek Główny B, parter 

Liczba łóżek:   22 w tym 4 intensywnej opieki medycznej

Ośrodek Dializ: 26 stanowisk do hemodializ

Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej: 4 stanowiska dializ otrzewnowej

Liczba pacjentów: ok. 900 rocznie

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści