Kliniczny Oddział Laryngologiczny

Jesteś tutaj: / Kliniczny Oddział Laryngologiczny

KIEROWNICTWO

 

p.o. Ordynatora

lek. Małgorzata Pawlikowska

specjalista otolaryngolog

 

Zastępca p.o. Ordynatora  

lek. Renata Dylewska

specjalista  otolaryngolog

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Renata Cichocka

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i zachowawczego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Dorota Jarosz

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Specjalizacja:

Najważniejszym obszarem działania oddziału jest leczenie chirurgiczne i zachowawcze schorzeń głowy i szyi w tym:

 • diagnostyka pacjentów z chorobami laryngologicznymi, w tym onkologicznymi;
 • leczenie operacyjne:
 • operacje nosa i zatok przynosowych
 • operacje gardła
 • operacje w obrębie jamy ustnej
 • operacje krtani
 • operacje ślinianek
 • operacje usunięcia węzłów chłonnych szyi
 • zaopatrywanie urazów głowy i szyi
 • operacje w zakresie powłok głowy i szyi
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu i równowagi
 • podstawowe zabiegi z zakresu laryngologii dziecięcej, w tym adenotonsillotomia i drenaż wentylacyjny ucha.

 

Oddział dysponuje własną salą zabiegową wyposażoną w nowoczesne urządzenia mikrochirurgii operacyjnej,
w mikroskopy operacyjne i endoskopy. W zasobach oddziału znajduję się także VNG (videonystagmografia) – aparatura do specjalistycznego badania błędnika.

Oddział systematycznie uzupełniania sprzęt medyczny w urządzenia chirurgii endoskopowej oraz stale podnosi kwalifikacje zawodowe personelu.

Funkcjonujący obecnie w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Oddział Laryngologiczny, na Winiary przeniesiony został z chwilą oddania do użytku budynku głównego Szpitala w 1973 roku. 1 czerwca 2024 r. zyskał status oddziału klinicznego, co jest pokłosiem umowy zawartej między Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku a Akademią Mazowiecką w Płocku, która określa warunki i zasady udostępniania uczelni komórek organizacyjnych szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w celu kształcenia studentów na kierunku lekarskim prowadzonym przez Akademię.

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności: Oddział współpracuje z Klinikami Laryngologii, w których leczeni są pacjenci wymagający szczególnie skomplikowanych zabiegów na najwyższym poziomie referencyjności. Naszym konsultantem klinicznym jest
dr n.med. Piotr Wójtowicz z Kliniki Laryngologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie
 
Działalność naukowa:
 • Oddział jest wpisany na listę Ministra Właściwego ds. Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne
  w otorynolaryngologii.
 • Oddział jest bazą szkoleniową dla lekarzy laryngologów regionu płockiego.
 • Pracownicy Oddziału prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Akademii Mazowieckiej w Płocku.
 • Lekarze laryngolodzy należą do Polskiego Towarzystwa Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologii i Foniatrii

Numery kontaktowe

Ordynator – (24) 364 61 60

Pokój lekarski – (24) 364 61 62

Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 63 96

Dyżurka pielęgniarek – (24) 364 61 61

Sekretariat – (24) 364 65 42

e-mail: laryngologia@wszplock.pl

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych:

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowych do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym:

 1. Pacjent ustala termin przyjęcia do oddziału telefonicznie (e-skierowanie) tel. 243646162, 243646542 lub osobiście na oddziale od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00. Wszystkie skierowania w trybie pilnym weryfikowane są po osobistym przybyciu do oddziału.
 2. Na dwa tygodnie przed planowym przyjęciem należy potwierdzić telefonicznie przybycie do oddziału, oraz zachować ostrożność epidemiczną
 3. W terminie wyznaczonym przez oddział, pacjent zgłasza się na Izbę Przyjęć (SOR), celem założenia historii choroby, a następnie udaje się na oddział Laryngologiczny.

 

 

Przyjęcie planowe do oddziału- leczenie zachowawcze:

 1. Pacjent zgłasza się do oddziału na podstawie skierowania.
 2. Badania laboratoryjne, obrazowe i konsultacje odbywają się w obrębie oddziału.

Przyjęcie pilne (nagłe) do oddziału

 1. Pacjent zgłaszający się ze skierowaniem lub
  w stanie zagrożenia życia się na SOR.
 2. Lekarz oddziału konsultuje pacjenta decyduje
  o dalszym postępowaniu.
 3. Dalsze postępowania w zależności od stanu pacjenta oraz badań laboratoryjnych
  i obrazowych.

Pacjent powinien posiadać:

 1. Wyniki dotychczas wykonywanych badań- w tym badania obrazowe do wglądu;
 2. wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki;
 3. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 4. przybory toaletowe, bieliznę osobistą

 

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek Główny A, II piętro

Liczba łóżek: 26 w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej

Liczba pacjentów: około 1300 rocznie, w tym ponad 200 dzieci

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści