Oddział Kardiologiczny

Jesteś tutaj: / Oddział Kardiologiczny

KIEROWNICTWO

 

Kierownik Oddziału

dr hab.n.med Agnieszka Wsół

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

 

Zastępca Kierownika Oddziału

lek. Marcin Lewandowski

specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Kierownik
Ośrodka Elektroterapii

lek. Wojciech Borowski

specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii

Kierownik Pracowni Hemodynamicznej

lek. Romuald Korzeniak
specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Edyta Wiśniewska

specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Jolanta Jędrzejewska

specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr zdrowia publicznego Marta Nisztor

specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 

Specjalizacja:

Oddział Kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku specjalizuje się w:

 • diagnostyce i leczeniu bólów w klatce piersiowej,
 • leczeniu pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, takimi jak: zawał serca, dusznica bolesna, zaburzenia rytmu i przewodzenia, niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia,
 • diagnostyce w zakresie kardiologii zachowawczej, w tym: 24-godzinne badanie holterowskie, test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne serca, stymulacja przezprzełykowa,
 • diagnostyce i leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, w tym wykonywaniu procedur kardiologii inwazyjnej: leczenie z zastosowaniem leków trombolitycznych, angioplastyki wieńcowej oraz koronografii,
 • wszczepianiu stymulatorów serca i kardiowerterów- defibrylatorów,
 • pełnej diagnostyce nieinwazyjnej i leczeniu chorób układu krążenia.

Od kwietnia 2005 r. w ramach Oddziału funkcjonuje Pracownia Hemodynamiczna, w której wykonuje się procedury kardiologii inwazyjnej–  koronarografie, angioplastykę tętnic wieńcowych oraz wszczepianie stentów, a od września 2007 roku leczenie ostrych zespołów wieńcowych w ramach ostrego dyżuru kardiologicznego. W ramach Oddziału funkcjonuje również Ośrodek Elektroterapii wyposażony w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny do implantacji stymulatorów serca.

W strukturze Oddziału funkcjonują również pracownie:

 • echokardiograficzna,
 • testów wysiłkowych,
 • 24-godzinnej rejestracji EKG i ciśnienia tętniczego krwi,
 • przezprzełykowych badań elektrofizjologicznych.

Pracownie te zakresem swoich badań obejmują pełną diagnostykę nieinwazyjną chorób układu krążenia.

Oddział Kardiologiczny funkcjonuje od października 1973 r. początkowo w strukturach Szpitala Miejskiego,
a od 1975 r. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

 

 

Współpraca z podmiotami naukowymi/innymi ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności: W zakresie wysoko specjalistycznych badań oraz leczenia operacyjnego Oddział współpracuje z:

 • Instytutem Kardiologii w Aninie,
 • Kliniką Kardiologiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha,
 • Kliniką Kardiologii MSW w Warszawie.

 

Działalność naukowa:

Oddział jest wpisany na listę ministra właściwego
do spraw zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje w kardiologii i chorób wewnętrznych.

 

Numery kontaktowe

Ordynator –  (24364 61 59

Pokój lekarski – (2436 46 158/156/761

Pielęgniarka Oddziałowa –  (24364 61 54

Dyżurka pielęgniarek –  (2436 46 153/155/762

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem –
48 532 755 723

Pracownia hemodynamiczna –  (24364 63 70

Ośrodek intensywnej opieki kardiologicznej –364 61 55

Ośrodek elektroterapii –  (2436 46 700/762

Sekretariat –  (24364 61 57

Numer telefonu do kontaktu z pacjentem –
48 532 755 742

e-mail:kardiologia@wszplock.pl

 

 

Wymagania dotyczące przyjęć planowanych: Pacjent kierowany na Oddział, w momencie zgłoszenia się do Szpitala powinien posiadać:

 1. skierowanie;
 2. wyniki dotychczas wykonywanych badań;
 3. wykaz stosowanych aktualnie leków lub leki;
 4. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 5. przybory toaletowe, bieliznę osobistą.

 

Zasady odwiedzin

Lokalizacja: Budynek A,V piętro

Liczba łóżek: 62 oraz 14 w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Liczba pacjentów: około 2 600 hospitalizacji rocznie

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści