Oddział Kardiologiczny

Jesteś tutaj: / Oddział Kardiologiczny

Ordynator:

lekarz Andrzej Drzewiecki

specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Zastępca Ordynatora ,Kierownik Pracowni Hemodynamicznej:

lekarz Włodzimierz Figatowski

specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Kierownik Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej:

lekarz Marcin Lewandowski

 

Kierownik Ośrodka Elektroterapii:

lekarz Wojciech Borowski

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Edyta Wiśniewska

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

mgr Jolanta Jędrzejewska

mgr Marta Nisztor

 

Oddział Kardiologiczny funkcjonuje od października 1973r. początkowo w strukturach Szpitala Miejskiego, a od 1975r. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Oddział dysponuje 62 łóżkami, w tym 14 łóżek znajduje się w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej, każdego roku leczy się tutaj ponad 4000 pacjentów.

W kwietniu 2005 roku została uruchomiona Pracownia Hemodynamiczna w której wykonuje się procedury kardiologii inwazyjnej –  koronarografie, angioplastykę tętnic wieńcowych oraz wszczepianie stentów, a od września 2007 roku leczenie ostrych zespołów wieńcowych w ramach ostrego dyżuru kardiologicznego.

W ramach Oddziału funkcjonuje również Ośrodek Elektroterapii wyposażony w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny do implantacji stymulatorów serca. W ramach struktury Oddziału funkcjonują pracownie: echokardiograficzna, testów wysiłkowych, 24-godzinnej rejestracji EKG i ciśnienia tętniczego krwi, przezprzełykowych badań elektrofizjologicznych. Pracownie te zakresem swoich badań obejmują pełną diagnostykę nieinwazyjną chorób układu krążenia.

Oddział Kardiologiczny współpracuje w klinicznymi ośrodkami w Warszawie – Instytutem Kardiologii w Aninie i przy ul. Spartańskiej, Kliniką Kardiologiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha, Kliniką Kardiologii MSW w Warszawie. Do tych właśnie ośrodków kierowani są pacjenci na wysoko specjalistyczne badania oraz na leczenie operacyjne.

W Oddziale każdemu choremu profesjonalną opiekę medyczną zapewnia  doświadczona i wyszkolona kadra lekarsko – pielęgniarska. Oddział ma wysoką ocenę jakości wykonywanych usług w opinii nadzoru kardiologicznego. Oddział jest wpisany na listę ministra właściwego do spraw zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje w kardiologii i chorób wewnętrznych.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku działa Poradnia Kardiologiczna oraz Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca i Kontroli Stymulatorów, która udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom ambulatoryjnym. W Poradni przyjmują  lekarze z Oddziału Kardiologicznego.

O tym, jak ważnym organem jest serce nikogo przekonywać nie trzeba, a usługi świadczone w naszym oddziale i poradni są na wysokim poziomie przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu.

 

 

Kontakt:

Ordynator –  (24364 61 59

Pokój lekarski – (24364 61 58/156/761

Pielęgniarka Oddziałowa –  (24364 61 54

Dyżurka pielęgniarek –  (24364 61 53/155/762

Sekretariat –  (24364 61 57

Pracownia hemodynamiczna –  (24364 63 70

Ośrodek intensywnej opieki kardiologicznej –  (24364 615 5

Ośrodek elektroterapii –  (24364 67 00/762

e-mail:kardiologia@wszplock.pl

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści